Sv-C 10-19
Pk
-S 10-20
15.12 atvērts 10-19
22. un 23.12 atvērts 10-17
24.12 SLĒGTS
31.12 atvērts 10-17
01.01.18 SLĒGTS

Noteikumi grupām

Lai mēs varētu grupām nodrošināt pēc iespējas gludāku un patīkamāku apmeklējuma norisi, zinātnes centrs AHHAA ir izstrādājis noteikumus, kuri grupas dalībniekiem, grupu pavadoņiem un ceļojuma rīkotājiem ir jāievēro. Pateicamies grupām par sapratni.

Maksāšana un biļete
 • Grupu atlaides ir divas:.
  Tūrisma grupas atlaide: uz visu grupu, tikai viens pavadonis tiek centrā par brīvu.
  Skolu grupas atlaide: uz 10 skolēniem, viens skolotājs apmeklē centru par brīvu
  NB! Atlaide - uz 10 skolēniem, viens skolotājs apmeklē centru par brīvu - ir spēkā tikai skolu grupām. Skolu grupā drīkst būt ne vairāk kā 5 skolēnu vecāki. Gadījumā, ja vecāku ir vairāk, grupa skaitās jau kā tūristu grupa, kurai darbojas tūrisma grupas atlaide - uz visu grupu, viens pavadonis tieks centrā par brīvu.
 • Pie kases pienāk tikai grupas pavadoni (piemēram, gids vai skolotājs), ievērojot rindas kārtību! Pārējā grupa gaida gidu pie garderobes.
 • Kasē gidam ir jāpaziņo precīzs grupas dalībnieku skaits (tostarp, pirmsskolniekus skaits). Ja cilvēku skaits nesakrīt, starpību apmaksā pavadonis.
 • Kasē, veicot maksājumu, pavadonim ir jāsamaksā par visu grupu. Naudas savākšana no grupas notiek agrāk.
 • Gadījumā, ja starp grupas dalībniekiem ir ģimenes, kuras vēlas grupas biļetes vietā pirkt ģimenes biļeti, tad tās drīkst to darīt. Šādā gadījumā tai tiek liegta iespēja piedalīties grupas darbnīcās un planetārija priekšnesumos
 • Dalot biļetes, gidam ir jāpārliecinās, lai visi viņa grupas dalībnieki saņemtu biļetes un, lai nejauši cilvēki nepievienotos viņa grupai. Gadījumā, ja pietrūkst biļetes, trūkstošo biļešu daudzumu apmaksā grupas pavadonis.
 • Cilvēki alkohola reibumā netiek ielaisti Ahhaa centrā. Ahhaa centram ir tiesības neielaist cilvēku, par kuru ir aizdomas, ka cilvēks ir lietojis alkoholu. Nauda par biļetēm netiek atgriezta.
Planetārijs un darbnīcas
 • Kasē grupas pavadonim ir jāpaziņo precīzs planetārija priekšnesuma un/vai darbnīcas dalībnieku skaits. Ja cilvēku skaits nesakrīt, starpību apmaksā pavadonis.
 • Ja grupa ir rezervējusi vairākus planetārija seansus vai darbnīcas, kas nozīme to, ka grupa jāsadala mazākās grupiņās, atbilstoši planetārija un/vai darbnīcas norises laikiem un tas ir jāizdara pirms AHHAA apmeklējuma. Gids kasē paziņo konkrētu dalībnieku skaitu katrā apakšgrupā. Šis pats noteikums ir spēkā arī tad, ja planetārijs vai darbnīca ir rezervēta tikai noteiktam grupas dalībnieku skaitam - tas nozīme to, ka uz brīdi, kad pavadonis nāk pirkt grupai biļetes, ir jau jābūt skaidram, cik cilvēkiem un kādos laikos kaut kur jābūt.
 • Planetārijā tiek ielaists konkrēts cilvēku skaits, kas ir atzīmēts uz biļetes. Planetāristam ir tiesības neielaist planetārijā vairāk cilvēku nekā biļetē atzīmēts.
 • Pavadonis nedrīkst pats mainīt cilvēku skaitu uz planetārija biļetes. Ja rodas izmaiņas, pavadonim ir jāgriežas pie kases.
 • Grupas pavadonim ir jāpārliecinās, lai grupa laicīgi būtu planetārijā un/vai darbnīcā un, lai dalībnieku skaits būt pareizs. Gadījumā, ja grupas dalībnieks nokavē savu seansu, viņš nedrīkst pievienoties nākāmās savas grupas seansam. Ja kāds grupas dalībnieks nokavē vai uz seansu atnāk sveši cilēki, visa atbildība gulstas uz grupas pavadoni.
 • Tūrisma firmai ir pienākums informēt grupu vēl pirms biļetes pārdošanas, ka planetārija seansa kavēšanas gadījumā, nauda netiek atgriezta.
 • Pārdodot biļetes, tūrisma firmai ir pienākums informēt savus klientus par to, ka bērni līdz 5 gadu vecumam planetārijā netiek. Bērns līdz 5 gadu vecumam drīkst apmeklēt planetāriju tikai tādā gadījumā, ja pārējā grupa vienbalsīgi tam piekrīt. Gadījumā, ja grupa pati piekrīt ielaist bērnu un viņš traucē seansa laikā skatīties priekšnesumu, visa atbildība gulstas uz grupas pavadoni.
Rezervācijas izmaiņas vai anulēšana
 • Tūrisma firmai ir jāpaziņo par rezervācijas anulēšanu vai izmaiņām vismaz nedēļu pirms plānotā apmeklējuma.

 • Lai veiktu izmaiņas rezervācijā vai to anulētu, lūdzam sazināties pa e-pastu zakaz@ahhaa.ee vai pa tālruni +372 5749 4878.