3.-5. klassile


ÕPPEPÄEV: GEOMEETRIA

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid ees:

 • töötuba, kus saab magnetite abil kätt proovida geomeetrias ; 
 • uurimusülesanded saalides (3 – 5-liikmelistes rühmades), mille käigus otsitakse AHHAA näitusesaalist erinevaid geomeetrilisi kujundeid ja mustreid (ja joonistatakse nende abil);
 • rühmatööna sillaehitus, kus insenerimõtlemist arendada.

Seotud õppeained: matemaatika, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval: 

 • geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (matemaatika).
  - I kooliastmes õpime eristama lihtsamaid geomeetrilisi kujundeid (punkt, sirge, lõik, ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, viisnurk, kuusnurk, kera, kuup, risttahukas, püramiid, silinder, koonus) ja nende põhilisi elemente ning otsime ümbritsevast õppetundides käsitletud tasandilisi ja ruumilisi kujundeid.
  - II kooliastmes tutvume nurkadega (täisnurk, teravnurk, nürinurk, sirgnurk, kõrvunurgad, tippnurgad). Uurime geomeetriliste kujundite esinemisest igapäevaelus. 
 • Mina ja suhtlemine, aktiivne kuulamine, eneseavamine, koostöö, üksteise aitamine, vastutus suhetes, erinevuse ja mitmekesisuse väärtustamine, otsustamine, probleemilahendus (inimeseõpetus).ÕPPEPÄEV: ANATOOMIA

Sobib hästi eelkõige 4. klassile!


Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 •  uurimusülesanded saalides AHHAA eksponaate kasutades (3 – 5-liikmelistes rühmades);
 •  laboratoorne töö, kus iga rühm uurib ehtsat seakopsu;
 •  seedimisteemaline teadusteater „Koogist kakaks!“

Seotud õppeained: loodusõpetus, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Inimene (loodusõpetus). Inimese ehitus: elundid ja elundkonnad. Elundkondade ülesanded. Organismi terviklikkus. Tervislikud eluviisid.
 • Tervis (inimeseõpetus). Tervisenäitajad.
 • Turvalisus ja riskikäitumine (inimeseõpetus). Tubaka tarbimisega seonduvad riskid tervisele.
 • Mina ja suhtlemine, aktiivne kuulamine, eneseavamine, koostöö, üksteise aitamine, vastutus suhetes, erinevuse ja mitmekesisuse väärtustamine, otsustamine, probleemilahendus (inimeseõpetus).ÕPPEPÄEV: ASTRONOOMIA


Sobib hästi eelkõige 4. klassile!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • Päikesesüsteemi mudeli ehitus (rühmatööna), et uurida taevakehade suuruseid ja hiljem üheskoos ka nendevahelisi kauguseid;
 • uurimusülesanded saalides 3 – 5-liikmelistes rühmades AHHAA eksponaate ja lisavahendeid kasutades (ülesannete käigus uurime näiteks, milline roll on astronoomias peeglitel, mis on teleskoop ja miks aastaajad vahelduvad ning katsetame estronautide treeningseadet. Võimalusel piilume ka päikesesse, aga seda turvalisel moel: läbi spetsiaalse teleskoobi.;
 • planetaariumietendus AHHAA täissfäärilises planetaariumis ja mäng „Kadunud kosmoses“, mille käigus saavad õpilased ise kuuränduriteks kehastuda.

Seotud õppeained: loodusõpetus, inimeseõpetus, mõni uurimusülesanne on ka matemaatikaga seotud.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Maailmaruum (loodusõpetus). Päike ja tähed. Päikesesüsteem. Tähistaevas. Tähtkujud. Suur Vanker ja Põhjanael. Galaktikad. Astronoomia.
 • Andmed ja algebra (matemaatika). Andmete kogumine, aritmeetiline keskmine
 • Mina ja suhtlemine, aktiivne kuulamine, eneseavamine, koostöö, üksteise aitamine, vastutus suhetes, erinevuse ja mitmekesisuse väärtustamine, otsustamine, probleemilahendus (inimeseõpetus).

Ettevalmistus järgmisteks kooliastmeks – aastaaegade vaheldumine, peeglid, läätsed, gravitatsioon.


NB! Enne või pärast õppepäeval käimist võib tähistaevast omal käel või koolitunnis edasi uurida tähistaeva vihikutest, mis on müügil AHHAA teaduspoes. Saadaval on nii põhja kui kui lõuna vaatesuuna taevakaardid, millele saab ise tähtkujukleepse peale kleepida.ÕPPEPÄEV: ELEKTER


Sobib hästi just 3. klassile!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rühmatööna köögi- või puuviljapatarei meisterdamine;
 • elektriga seotud uurimusülesannete lahendamine 3 – 5-liikmelistes rühmades, kasutades eksponaate, AHHAA energiarada ja muid lisavahendeid;
 • teadusteater "Särisev elekter", kus põnevate katsetega pööratakse ennekõike tähelepanu sellele, kui huvitav - ja kui ohtlik - elekter olla võib.

Seotud õppeained: loodusõpetus, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Elekter ja magnetism (loodusõpetus). Õpilane tutvub mõistetega vooluallikas, elektripirn, juhe, lüliti, juht, mittejuht, elektrivool, pinge, vooluring.
 • Mõõtmine ja võrdlemine (loodusõpetus).
 • Mina ja suhtlemine, aktiivne kuulamine, eneseavamine, koostöö, üksteise aitamine, vastutus suhetes, erinevuse ja mitmekesisuse väärtustamine, otsustamine, probleemilahendus (inimeseõpetus).ÕPPEPÄEV: VESI


Sobib hästi eelkõige 5. klassile!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • töötuba, kus arutleme, mis on tihedus ja valmistame erineva tihedusega värvilistest vedelikest kirevaid (mittejoodavaid!) kokteile;
 • vee- ja vedeliketeemalised uurimusülesanded (3 – 5-liikmelistes rühmades);
 • teadusteatri etendus „Vee võlud“

Seotud õppeained: loodusõpetus, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond (loodusõpetus)
 • Vesi kui aine, vee kasutamine (loodusõpetus). Vee omadused. Vee olekud ja nende muutumine.
 • Merevee omadused - võrdleme Läänemerd Punase merega (loodusõpetus).
 • Mina ja suhtlemine, aktiivne kuulamine, eneseavamine, koostöö, üksteise aitamine, vastutus suhetes, erinevuse ja mitmekesisuse väärtustamine, otsustamine, probleemilahendus (inimeseõpetus).
 • Lisaks on õppepäeval järgmised vee füüsikaga seotud teemad: vedeliku tihedus, veekeerised, lained, vedeliku samba rõhk, mullid ja nende kuju.ÕPPEPÄEV: MEELED JA TAJU

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid : 

 • meelteteemaline töötuba, kus paneme mänguliselt proovile kõik oma meeled;
 • uurimusülesanded saalides (3 – 5-liikmelistes rühmades) erinevate AHHAA eksponaatidega (kõikuv tunnel, peegellabürint, Amesi tuba jne), mis panevad proovile nii meie meeled kui taju;
 • teadusteater „Aju paljaks!“.

Seotud õppeained: loodusõpetus, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Inimese meeled ja avastamine (loodusõpetus)
 • Inimene (meeleelundid) (loodusõpetus)
 • Mina ja suhtlemine, aktiivne kuulamine, eneseavamine, koostöö, üksteise aitamine, vastutus suhetes, erinevuse ja mitmekesisuse väärtustamine, otsustamine, probleemilahendus (inimeseõpetus).


Lisainfo ja registreerimine

 • AHHAA-õppe broneerimiseks palume võtta ühendust aadressil booking@ahhaa.ee või telefoninumbril 5749 4878.
 • Õppepäeva palume broneerida vähemalt üks kuu enne soovitud aega.
 • Minimaalne grupi suurus on 12 last.
 • Õppepäeva alguskellaajaks on võimalik valida 9.30 (lõppaeg 13.30) või 10.20 (lõppaeg 14.20). Õppepäeva algusesse on arvestatud ajavaru riietumiseks ja tualeti kasutamiseks, lõppaeg on õppepäeva kokkuvõtte lõppemise aeg.
 • 3. – 5. klassi õppepäev kestab ligikaudu 4 tundi, mille jooksul on pooletunnine söögi- ja puhkepaus (söögipakid võib koolist kaasa võtta või tellida toitlustuse kohvikust Newton).
 • Õppepäeval osalejad saavad pärast õppepäeva lõppu jääda iseseisvalt keskust külastama