6.-9. klassile


ÕPPEPÄEV: ANATOOMIA

Sobib hästi eelkõige 9. klassile!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • laboratoorne töö, mille käigus lahkame seasüdant;
 • uurimusülesanded saalides AHHAA eksponaate kasutades (3 – 5-liikmelistes rühmades);
 • TÜ meditsiinikollektsioonide külastus. 

Seotud õppeained: bioloogia, loodusõpetus, inimeseõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Inimese elundkonnad, luud ja lihased, vereringe, seedimine, paljunemine ja areng, hingamine, kesk- ja piirdenärvisüsteemi ehitus ning ülesanded (bioloogia)
 • Teaduslik meetod. Uurimuse etapid. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus. (loodusõpetus)
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)


ÕPPEPÄEV: PAELUV MATEMAATIKA

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • töötuba, kus lahendame paelte abil võrgustikega (graafidega) seotud ülesandeid ja uurime, kus igapäevaelus graafe esineb (näiteks Facebook, logistika); 
 • paelte või nööridega seotud matemaatikaülesannete lahendamine AHHAA eksponaatide abil kuni 5-liikmelistes meeskondades (mitmed ülesanded on mõõtmisteemalised);
 • teadusteater „Appi, matemaatika!“.

Seotud õppeained: matemaatika, inimeseõpetus, läbi mõningate saaliülesannete ka loodusõpetus, füüsika, geograafia ja kunstiõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Arvutamine, andmed ja algebra, geomeetrilised kujundid ja mõõtmine, geomeetria (matemaatika).
  - Probleemülesannete lahendamiseks on vaja kasutada abivahendeid ja teadmisi paaris- ja paaritutest arvudest, geomeetriast, mõõtmisest ja mõõtmisühikute teisendamisest, nurkadest, andmete kogumisest ja/või aritmeetilise keskmise leidmisest ning ruumilist mõtlemist.
 • Läbi kiiruse mõõtmise ja liikumise ka loodusõpetus ja füüsika.
 • Teadusteatris käsitletavad matemaatiline ilu ja kuldlõige aitavad õppepäeva kunstiõpetusega seostada.
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)

Õppepäev pakub osalejatele võimaluse laiendada oma arusaama matemaatika olemusest.


ÕPPEPÄEV: MÄNGULINE MATEMAATIKA

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30 minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rahamäng, kus õpilased meeskondades oma majanduslikku mõtlemist saavad arendada. Huvitavaid matemaatikaülesandeid lahendades saab mänguraha teenida (ja selle eest hiljem endale üht-teist "osta", kui üle jääb), kuid selleks tuleb eelnevalt olemasolevate laenutoodete seast endale sobivam valida, sest ülesandeid saab vaid mänguraha eest.
 • mängudega seotud ja mängulised matemaatika- ja loogikaülesandeid, mida kuni 5-liikmelistes meeskondades AHHAA eksponaatide ja lisavahendite abil lahendada.
 • tikutopsikabe töötuba, kus uurime tehisintellekti arendamise põhimõtet.


Seotud õppeained: matemaatika, inimeseõpetus, läbi mõningate saaliülesannete ka loodusõpetus, füüsika ja kunstiõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Andmed ja algebra, geomeetrilised kujundid ja mõõtmine, arvutamine ja andmed, protsent, funktsioonid (matemaatika).
  - Probleemülesannete lahendamisel on vaja kasutada abivahendeid ja teadmisi sageduste tabeli koostamisest, aritmeetilise keskmise leidmisest, funktsiooni graafiku leidmisest ning tõlgendamisest ja/või sarnastest kolmnurkadest.
 • Läbi kiiruse mõõtmise ja liikumise ka loodusõpetus ja füüsika.
 • Kui õpilastele satub perspektiiviülesanne, hulknurkade ja mosaiikide või M. C. Escheri tööd Möbiuse lehe kõrval tutvustav ülesanne, on seos ka kunstiõpetusega.
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)

ÕPPEPÄEV: ELEKTER

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rühmatööna köögi- või puuviljapatarei meisterdamine;
 • elektriga seotud uurimusülesanded (kuni 5-liikmelistes rühmades), kasutades eksponaate, AHHAA energiarada ja muid lisavahendeid;
 • teadusteatri etendus "Särisev elekter", kus pööratakse põnevate katsetega ennekõike tähelepanu sellele, kui huvitav - ja kui ohtlik elekter olla võib.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Elektriõpetus (füüsika). Elektrilaeng. Elektriväli. Elektrivool metallis ja ioone sisaldavas lahuses. Vooluringi osad. Voolutugevus, pinge. Juhi takistuse sõltuvus materjalist ja juhi mõõtmetest. Jada- ja rööpühenduse kasutamise näited. Elektriohutus. Lühis. Püsimagnet. Magnetväli. Elektromagnet.
 • Teaduslik meetod. Uurimuse etapid (loodusõpetus).
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)


ÕPPEPÄEV: ASTRONOOMIA

Sobib hästi eelkõige 8. klassile!

Selleks, et astronoomiahuvi noortes püsiks, sobib suurepäraselt just see programm.

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rühmatöö, mille käigus ehitatakse astronaudimudelile vaakumkindel skafander ja arutletakse, missuguste tingimustega avakosmoses arvestada tuleb;
 • uurimusülesanded saalides AHHAA eksponaate ja lisavahendeid kasutades (3 – 5-liikmelistes rühmades). Ülesannete käigus uurime näiteks, milline roll on astronoomias peeglitel, mis on teleskoop ja miks aastaajad vahelduvad ning katsetame estronautide treeningseadet. Võimalusel piilume ka päikesesse aga seda turvalisel moel: läbi spetsiaalse teleskoobi.
 • planetaariumietendus AHHAA täissfäärilises planetaariumis ja mäng „Kadunud kosmoses“, mille käigus saavad õpilased ise kuuränduriteks kehastuda.

Seotud õppeained: füüsika, inimeseõpetus.

 • Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:
 • Valgusõpetus (füüsika). Päike, täht. 
 • Valguse peegeldumine (füüsika). Kuu faaside teke, kumer- ja nõguspeegel.
 • Valguse murdumine (füüsika). Kumerlääts, nõguslääts, varjutused. 
 • Kehade vastastikmõju (füüsika). Gravitatsioon, Päikesesüsteem.
 • Rõhumisjõud looduses ja tehnikas (füüsika). Rõhk, manomeeter, õhurõhk, baromeeter.
 • Aastaaegade vaheldumine (füüsika, geograafia)
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)

NB! Enne või pärast õppepäeval käimist võib tähistaevast omal käel või koolitunnis edasi uurida tähistaeva vihikutest, mis on müügil AHHAA teaduspoes. Saadaval on nii põhja kui kui lõuna vaatesuuna taevakaardid, millele saab ise tähtkujukleepse peale kleepida.

ÕPPEPÄEV: MEELED JA TAJU


Sobib eelkõige 7. klassile!

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • meelteteemaline töötuba, kus paneme mänguliselt proovile kõik oma meeled; 
 • uurimusülesanded saalides (3 – 5-liikmelistes rühmades) erinevate AHHAA eksponaatidega (kõikuv tunnel, peegellabürint, Amesi tuba jne), mis panevad proovile nii meie meeled kui taju;
 • teadusteater „Aju paljaks!“.

Seotud õppeained: bioloogia, inimeseõpetus, läbi erinevate saaliülesannete ka loodusõpetus, füüsika, kunstiõpetus.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Infovahetus väliskeskkonnaga, talitluste regulatsioon (bioloogia)
 • Läbi heade ja halbade soojusjuhtide (millistena neid tajume) on seos loodusõpetusega, naelavoodil pikutamise ülesanne seostub rõhu mõistega (füüsika) ning perspektiiviülesanne seostub kunstiõpetusega.
 • Eneseanalüüs, rühmad ja rollid, enesekohased ja sotsiaalsed oskused (emotsioonidega toimetulek, enesetunnetamine, kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine, suhtlusoskus) (inimeseõpetus)Lisainfo ja registreerimine
 • AHHAA-õppe broneerimiseks palume võtta ühendust aadressil booking@ahhaa.ee või telefoninumbril 5749 4878.
 • Õppepäeva palume broneerida vähemalt üks kuu enne soovitud aega.
 • Minimaalne grupi suurus on 12 last.
 • Õppepäeva alguskellaajaks on võimalik valida 9.30 (lõppaeg 13.30), 10.20 (lõppaeg 14.20). Õppepäeva algusesse on arvestatud ajavaru riietumiseks ja tualeti kasutamiseks, lõppaeg on õppepäeva kokkuvõtte lõppemise aeg.
 • 6.-9. klassi õppepäev kestab ligikaudu 4 tundi, mille jooksul on pooletunnine söögi- ja puhkepaus (söögipakid võib koolist kaasa võtta või tellida toitlustuse kohvikust Newton).
 • Õppepäeval osalejad saavad pärast õppepäeva lõppu jääda iseseisvalt keskust külastama