Gümnaasiumile

Õppepäev: Anatoomia

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • laboratoorne töö, mille käigus lahkame sea südant ja kopsu (üht uurime põhjalikumalt);
 • uurimusülesanded saalides 3 – 5-liikmelistes rühmades AHHAA eksponaate kasutades;
 • TÜ meditsiinikollektsioonide külastus.

Seotud õppeained: bioloogia (kordamine).

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Sobib põhikooli materjali kordamiseks enne inimese talitluse regulatsiooni teemat (bioloogia).
Põgusalt kehaväline ja kehasisene viljastamine, sünnieelne areng (bioloogia)

Õppepäev: Astronoomia

Lisaks sissejuhatusele, kokkuvõttele ja 30-minutilisele puhkepausile ootavad õppijaid:

 • rühmatöö, mille käigus ehitatakse astronaudimudelile vaakumkindel skafander ja arutletakse, missuguste tingimustega avakosmoses arvestada tuleb;  
 • uurimusülesanded saalides AHHAA eksponaate ja lisavahendeid kasutades (3 – 5-liikmelistes rühmades). Ülesannete käigus uurime näiteks, milline roll on astronoomias peeglitel, mis on teleskoop ja miks aastaajad vahelduvad ning katsetame estronautide treeningseadet. Võimalusel piilume ka päikesesse aga seda turvalisel moel: läbi spetsiaalse teleskoobi.
 • planetaariumietendus AHHAA täissfäärilises planetaariumis ja mäng „Kadunud kosmoses“, mille käigus saavad õpilased ise kuuränduriteks kehastuda.

Seotud õppeained: füüsika.

Õppekavaga seotud teemad õppepäeval:

 • Raskusjõud, keha kaal, kaalutus (füüsika).
 • Tähtkujud. Päikesesüsteemi koostis, ehitus ning tekkimise hüpoteesid. Päike ja teised tähed. Tähtede evolutsioon. Galaktikad. Linnutee galaktika. Universumi struktuur. Teleskoop, kosmoseteleskoop, planeedikaaslane, tehiskaaslane, asteroid, komeet, väikeplaneet (füüsika).

Lisainfo ja registreerimine

 • AHHAA-õppe broneerimiseks palume võtta ühendust aadressil booking@ahhaa.ee või telefoninumbril 5749 4878.
 • Õppepäeva palume broneerida vähemalt üks kuu enne soovitud aega.
 • Minimaalne grupi suurus on 12 õpilast.
 • Õppepäeva algusajaks on võimalik valida 9.30 (lõppaeg 13.30) või 10.20 (lõppaeg 14.20). Õppepäeva algusesse on arvestatud ajavaru riietumiseks, lõppaeg on õppepäeva kokkuvõtte lõppemise aeg.
 • Gümnaasiumi õppepäev kestab ligikaudu 4 tundi, mille jooksul on pooletunnine söögi- ja puhkepaus (söögipakid võib koolist kaasa võtta või tellida toitlustuse kohvikust Newton).
 • Õppepäeval osalejad saavad pärast õppepäeva lõppu jääda iseseisvalt keskust külastama
Kasutame küpsiseid. Selge!