AHHAA tegevuskastid

AHHAA tegevuskastid on töövahendite kastid, kus peaaegu kõik katsetamiseks vajalik kuuele rühmale (4 · 6=24 õpilasele) üheks praktiliseks tööks olemas on. Igas kastis on kaasas juhend läbiviijale ja tegevuskaardid ehk tööjuhised katsetamiseks rühmatööna koolitunnis, huviringis või kodus.  

Tegevuskaardid pakuvad õppijale valiku- ja katsetamisvabadust ning sobivad uurimusliku õppe harjutamiseks. Abiinfo ja märksõnad internetiotsinguks toetavad omal käel õppimist, huvitavad taustafaktid seovad teema teiste eluvaldkondadega. Tegevuskaardi teisel küljel saab katseid planeerida, tulemusi üles märkida ja lahendada elulisi ülesandeid.

Juhendaja jaoks on olemas nõuandeid praktilise osa läbiviimiseks, „poenimekiri“ töövahenditest ja lühike teooriataust koos märksõnadega internetist lisainfo otsimiseks. Juhend on mõeldud esmase ülevaate saamiseks ja sütitab teemat märksõnade abil omal käel sügavamalt uurima. 

Kuigi tegevuskaartide kasutamiseks vajalikud vahendid on üldjuhul kergesti kättesaadavad, säästab tegevuskast komplekteerimise ja poodlemise vaevast. Lisaks on tegevuskastides selliseid vahendeid, mida on keerulisem hankida või mis katsetele ilu ja põnevust lisavad.

Vaakumkamber

Selle tegevuse käigus tutvutakse kahe vaakumit kasutava toidu käitlemise võimalusega - vaakumpakendamine ja külmkuivatamine. Töö käigus on vaja kasutada loogikat, et kõik voolikud ja klapid õhu väljajuhtimiseks õigesti ühendatud saaks. Valmis vaakumkambriga saab teha rõhu mõju iseloomustavaid katseid.

Seotud teemad

Õhurõhk, hallitus, toidu säilitamine, rõhk, vaakum, kopsud, vaht

Seotud õppeained

II kooliaste: loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus, kodundus

III kooliaste: füüsika, keemia, bioloogia, tehnoloogiaõpetus, kodundus

Tegevuskastis:

Klaaspurgid avaga kaantega, silikoonvoolik, süstlad, õhuklapid, T- ühendused, plastiliin, õhupallid, vahukommid, habemeajamisvaht, topsid, sumistid, patareid, isoleerpael, külmkuivatatud marjad, tegevuskaardid, abimaterjal juhendajale

Katsetamiseks on lisaks vaja kääre, joonlaudasid ja uurimiseks toiduained, näiteks puuviljatükke.

Seitan

Töötoa eesmärgiks on teadvustada, kui palju inimesed igapäevaselt liha tarbivad ja mida see keskkonna jaoks tähendab ning arutleda, kas liha tarbimine praeguses mahus on üldse vajalik. Töö käigus tutvutakse ühe loomse valgu alternatiiviga, valmistades jahus sisalduvast gluteenist seitanit. Töö käigus uuritakse, kuidas mõjutab seitani omadusi koostisosade vahekord ja töötlemine.

Seotud teemad

Valguallikad, toidu valmistamine, toitumine, kasvuhoonegaasid, maakasutus, toidu kuumtöötlemine, geneetilise eelsoodumusega haigus, teraviljasaadused, biomolekulid

Seotud õppeained

II kooliaste: Loodusõpetus, kodundus, inimeseõpetus, matemaatika

III kooliaste: Kodundus, geograafia, keemia, bioloogia, inimeseõpetus

Tegevuskastis:

Nisujahu, sojakaste, maitseained, õli, joodilahus, mõõdunõud, kausid, topsid, tegevuskaardid, abimaterjal juhendajale.

Katsetamiseks sobib hästi kodunduse klass, sest lisaks on vaja väiksemaid kausse, pliidiplaate, keedupotte, panne, pannilabidaid, nõusid serveerimiseks. 

Järgnevaid tegevuskaste on võimalik kaasa osta.

Kristallide kasvatamine

Katsetajate eesmärgiks on uurida, millised tegurid kristallide kasvatamist mõjutavad ja kuidas valmistada kõige suuremaid kristalle. Uurida võib näiteks õhuniiskuse, õhutemperatuuri või lahuse kontsentratsiooni mõju. Arutlege ka, kus looduses kristalliseerumist esineb. Näiteks lumehelbe moodustumiseks on vaja tolmutera, millele helves kasvama saab hakata.

Seotud teemad

Energia jäävus, kristallid, soolad, küllastunud ja küllastumata lahused, ainete lahustuvus vees ja teistes lahustites, temperatuuri muutusega kaasnevad muutused elus ja eluta looduses, aurustumine

Seotud õppeained

I kooliaste: loodusõpetus, tööõpetus (soovitame tegevuskaardi asemel kasutada suulist juhendamist)

II kooliaste: loodusõpetus (uurimisoskuste arendamiseks),

III kooliaste: loodusõpetus (7. kl), keemia (9. kl)

Tegevuskastis:

Booraks, vaskvitriol, söögisooda, söögisool, toiduvärvid, kaanega purgid, karvane käsitöötraat, lusikad, topsid ainete jaotamiseks, marker topside märgistamiseks, digitaalne termomeeter, mulinee traadi riputamiseks, kummikindad booraksi ja vaskvitrioli käsitsemiseks, tegevuskaardid, abimaterjal juhendajale

Katsetamiseks on lisaks vaja (köögi)kaalusid, vett ja koristusvahendeid ning soovi korral mõõdunõud, hügromeeter, suhkur, liiv.

Laavalamp

Katsetajate ülesandeks on leida ained, mille reageerimisel tekib gaas, et seda teadmist siis laavalambi ehitamiseks kasutada. Laavalambi ehitamiseks on vaja kahte teineteises lahustumatut vedelikku ja midagi, mis muudaks tihedama vedeliku tihedust väiksemaks ja taas suuremaks. Selleks sobib näiteks süsihappegaas. Lisage natuke värvi ja tulemus on veelgi efektsem!

Seotud teemad

Ainete tihedus, keemiline reaktsioon ja selle tunnused, süsihappegaas ja selle tekkimine, vulkanism, geoloogia

Seotud õppeained

I kooliaste: loodusõpetus, tööõpetus (soovitame tegevuskaardi asemel kasutada suulist juhendamist)

II kooliaste: Loodusõpetus (4. kl)

III kooliaste: (keemia, geograafia (7.kl)

Tegevuskastis:

Pudelid, toiduõli, söögisooda, äädikas, jahu, tärklis, tuhksuhkur, sool, sidrunhape, kihisevad tabletid, toiduvärvid, topsid ainete jaotamiseks, lusikad, topsid katseteks, ühekordsed taldrikud katsetopside alla, tegevuskaardid, abimaterjal juhendajale

Katsetamiseks on lisaks vaja vaid vett ja koristusvahendeid ning soovi korral termomeeter, stopper, õhupallid süsihappegaasi kogumiseks, lamp (näiteks LED) ja patarei ning vooluringi koostamiseks vajalikud pesad ja juhtmed.

Muna pudelis

Katsetajate eesmärgiks on saada muna (või veepomm) pudelisse füüsilist jõudu kasutamata. Selleks on tarvis tunda õhurõhu mõju – see on võrreldav jõuga, mida avaldaks 1 kg kaaluviht umbes sõrmeküüne suurusele alale. Tegevuskaardil on kolm lisakatset, et lahenduse leidmiseks õhurõhu ja soojuspaisumisega tutvuda.

Seotud teemad

Pascali seadus, Maa atmosfäär, baromeeter, manomeeter, rõhk, rõhk looduses ja selle rakendamine tehnikas, õhurõhk

Seotud õppeained

I ja II kooliastmes võib kasutada demokatsetena.

III kooliaste: Füüsika, geograafia (8. kl)

Tegevuskastis:

Topsid, papitükid, plastikutükid, paberitükid, klaasid, taldrikud, mündid, teeküünlad, tikud, korgiga plastpudelid, laia suuga klaaspudelid, õhupallid (muna asemel; täitke veega), mulinee, kätekuivatuspaber, paber põletamiseks, tegevuskaardid, abimaterjal juhendajale

Katsetamiseks on lisaks vaja vaid sooja ja külma vett ning koristusvahendeid, soovi korral ka keedetud mune.

Süsihappegaasi rakett

Katsetajate eesmärgiks on ehitada süsihappegaasi abil liikuv rakett, mis lendaks võimalikult kõrgele. Raketi ehitamisel kasutatakse teadmist, et aine olekutest võtab enamasti kõige rohkem ruumi gaasiline olek, seejärel vedel ja kõige kompaktsemalt on aineosakesed tahkes olekus. Niisiis, kui suletud anuma ruumala jääb samaks ja tekib gaasiline aine, siis rõhk kasvab. Tegevuskastis on vahendeid kolme erineva kujuga raketimudeli katsetamiseks.

Seotud teemad

Reaktsiooni kiirus, kehade vastastikmõju, keemilised reaktsioonid ja nende tunnused, rõhk, aine olekud

Seotud õppeained

I kooliaste: loodusõpetus, tööõpetus (soovitame tegevuskaardi asemel kasutada suulist juhendamist)

II kooliaste: (loodusõpetus (5. kl), tehnoloogiaõpetus

III kooliaste: loodusõpetus (7. kl), füüsika (8. kl)

Tegevuskastis:

Filmitopsid, pudelid, tõmmatavad korgid, purgid stardiplatvormiks, raketimudelid, kihisevad tabletid, sidrunhape, söögisooda, topsid söögisooda jagamiseks, lusikad, kaitseprillid, tegevuskaardid, abimaterjal juhendajale

Katsetamiseks on lisaks vaja vaid sooja ja külma vett. Veel võib soovi korral varuda pooleliitriseid plastpudeleid, lehtreid, vahendeid raketi disainimiseks, kuiva jääd. Katset tasub teha õues.

Vedelike virn

Katsetajate ülesandeks on valmistada vedelikekihtidest värvilisi vedelikesambaid. Katses A kasutatakse erinevate tihedustega vedelikke, katses B erineva temperatuuriga vedelikke ja katses C muudetakse vee tihedust suhkru abil. Uurige ka erinevate materjalide tihedust uputades neid vedelikesambasse ja arutlege, kus looduses ja igapäevaelus materjalide ja vedelike tiheduseerinevust näha on. Jää väiksemast tihedusest võrreldes veega lõikavad kasu näiteks merilõvid, kes saavad seetõttu jäätükkidel seilata.

Kõiki katseid (A, B, C) võib teha üksteisest eraldi.

Seotud teemad

Tihedus ja selle sõltuvus rõhust ning temperatuurist, tihedusest tingitud loodusnähtused, jää ja vee tihedused

Seotud õppeained

II kooliaste: loodusõpetus (5. kl)

III kooliaste: loodusõpetus (7. kl)

Tegevuskastis:

Tsentrifuugtops vedelike virna jaoks, toiduõli, nõudepesuvahend, tehniline piiritus, siirup, toiduvärvid, pipetid, väiksemad plasttopsid katseteks ja ainete jagamiseks, lusikad, plastlehed, suhkur, topsid suhkru jaotamiseks, ühekordsed taldrikud, komplektid esemetega uputamiseks, tegevuskaardid, abimaterjal juhendajale

Katsetamiseks on lisaks vaja vaid sooja ja külma vett ning kraanikaussi või kaussi.

Kasutame küpsiseid. Selge!