Uuringulaegas - Ark of Inquiry

Teaduskeskus AHHAA on Eesti-poolne partner ja koordinaator üle-euroopalises projektis "Uuringulaegas" (Ark of Inquiry).

Uuringulaegas on Euroopa Komisjoni rahastatud teadus- ja arendusprojekt, millesse on kaasatud 13 projektipartnerit 12 riigist.

Uuringulaeka projekti peamine eesmärk on luua n-ö uue põlvkonna loodusainete tund, mis annaks õpilastele rohkem väljakutseid pakkuvaid, autentseid ja kõrgema järgu mõtlemist nõudvaid õpikogemusi ning rohkem võimalusi osaleda teaduslikes praktikates ja ülesannetes, kasutades teadusele omast diskursust ja vahendeid.        

Uuringulaeka projektis töötatakse välja platvorm, mille kaudu tehakse hoolikalt valitud uurimistegevused üle Euroopa laialdaselt kättesaadavaks. Platvorm toob kokku uurimistegevused, õppurid ja nende toetajad (õpetajad, üliõpilased, teadlased, muuseumide ja teaduskeskuste töötajad).  

Õpetajad läbivad Uuringulaeka raames spetsiaalsed koolitused, kus õpivad uurimistegevuste algatamist ja läbiviimist – oskus, mis aitab neil oma õpilasi nende uurimistegevustes toetada ja motiveerida. Lisaks töötame välja veebipõhised toetusmaterjalid kõigile Uuringulaekasse kaasatud toetajatele.  


Loe lähemalt Uuringulaeka kodulehelt: www.arkofinquiry.eu
Kasutame küpsiseid. Selge!