Lõppenud projektid

Vaata täpsemat infot lõppenud projektide kohta vasakul asuvast menüüst!

Teaduskeskus AHHAA aktiivne turundamine välisturgudel – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt toetatav välisturundusprojekt, mis käivitus 2012. aasta jaanuaris ning kestab 2014. aasta lõpuni. Projekti eesmärk on tuua AHHAA-sse ja Tartumaale rohkem välisturiste (eelkõige Lätist, Venemaalt ja Soomest) ning tänu projektitegevustele oli 2012. aastal turistide osakaal AHHAA külastajate hulgas 44%. Projekti juhib Helin Haga.

Teaduskeskus AHHAA interaktiivne eksponaat SIPELGAPESAprojekt, mida toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja mille aktiivne ehitus kestis 2010. aasta märtsist 2012. aasta detsembrikuu lõpuni. Projekti raames rajati AHHAA peamaja siseruumidesse sobiv sipelgapesa, kus saab jälgida kümnete tuhandete laanekuklaste tegemisi ja toimetusi. AHHAA sipelgapesa eksponaadi eesmärk on näidata sipelgate ainulaadset elukorraldust ja aidata leida seoseid sipelgamaailma ning inimühiskonna vahel. Projekti teostumise nimel tegi suure töö ära projekti koordinaator Maarja Kuuspu ning projekti juhtimise eest vastutas Helin Haga.

Uurimusõppepäevad Teaduskeskuses AHHAA – Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur poolt toetuse saanud haridusteemaline projekt, mis kujutab endast üldhariduskoolidele ja lasteaiagruppidele mõeldud uurimusalast tegevust AHHAA-s. Ringkäiku teaduskeskuses ei tehta tavapärasel viisil, sest AHHAA pole sel päeval tavaline muuseum, näitus ega eksponaat, vaid õpikeskkond. Lapsed saavad tulla teaduskeskusesse õppima uurimusülesandega ja õppeprotsessis pööratakse suurt tähelepanu praktikale. Projekti kestus: märts 2013 – mai 2014. Projektiga tegeleb projektijuht Liina Vaher.

Elektriautode ekspositsioon koostöös KredExiga – projekt, mis sai alguse 2012. aastal ja mille raames valmis 2013. aasta juuniks Tartu AHHAA tehnoloogiasaali elektriautode ekspositsioon ning väljas saab teha proovisõitu elektriautodega. Projekti eest vastutab AHHAA juhatuse liige Andres Juur.

“Ahhaa, ettevaatust, auto!”Eesti Politsei toel välja töötatud projekt, mille tegevus leidis aset 2012. aastal. AHHAA giidid Kaarel Sild ja Jorven Viilik tutvustasid haarava teadusteatri kaudu ohutu liiklemise tähtsust ja turvavöö olulisust. Projektijuht oli Irina Orekhova.

Päästeameti projektid – aastatel 2011 ja 2012 käisid AHHAA päästeteatrid eesotsas AHHAA giidide Jorven Viiliku ja Kaarel Sillaga Eesti koolides õpetamas, kuidas tule ja gaasiga ohutult käituda.

2013. aastal käivitus uus pommiohtudele tähelepanu juhtiv ja Päästeameti toel teostatav projekt AHHAA giidide Karin Pohla, Enel Teinemaa ja Julia Oflijani eestvedamisel. Uus päästeprojekt keskendub taas koolilastele ning kasutab ära teadusteatri meeleolukat formaati.


Eesti-Läti noorte teadusparlament – noorte kaasamise projekt, mis leidis aset ajavahemikul 2012 kuni 2013. Projekti raames korraldas AHHAA Riigikogus Eesti esimese rahvusvahelise noorte teadusparlamendi istungi. Teadusparlamendi mõte oli saada noored arutama, kuidas suhtuda kriitiliselt internetis leitavasse infosse ja panna nad mõtlema internetiohtude ning -võimaluste üle. Projekti eest vastutas projektijuht Annika Vesselov.

PLACES (akronüüm ingliskeelsest nimest Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science) – üle-Euroopaline projekt, mis sai alguse 2010. aastal ja hõlmab koostööd 69 erineva Euroopa linna vahel ning kestab aastani 2014. Projekti eesmärk on edendada linnade ja omavalitsuste vahelist koostööd. Teaduskeskus AHHAA korraldas 2012. aasta oktoobris projekti kaasatud osapooltele Tartus aastakonverentsi ning koostöös Tartu muuseumidega on töötamas välja filmiõhtute sarja. Projekti juhib AHHAA juhatuse liige Pilvi Kolk.

Koostöönäitus Eesti Meremuuseumiga – projekt, mille eesmärk on arendada AHHAA ekspositsiooni ja avada Eesti Meremuuseumiga koostöös ühisnäitus. Koostöönäitust "Ujub või upub?" saiAHHAA-s vaadata 2014. aasta kevadel, kuid sügisel kolis näitus Tallinna Lennusadamasse. Projektiga tegeleb AHHAA juhatuse liige Andres Juur.

VOICES (akronüüm ingliskeelsest nimest Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science) on 2013.–2014. aasta jaanuarini kestev, Euroopa Komisjoni poolt rahastatav rahvusvaheline projekt, mille eesmärk on teada saada, millised on Euroopa kodanike vaated, arvamused ja ideed teaduse kohta. 2013. aastal keskendub VOICES olmejäätmete probleemile ja kodanike kaasamise abil püütakse muuta Euroopa jäätmevabaks. Projekti viivad AHHAA-s läbi Paula Lepind ja Enel Teinemaa ning projektijuht on Annika Vesselov.

Teaduskeskus AHHAA keskkonnateadlikkuse õppeformaat JÄLJERADA on Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel rajatav projekt, mis sai alguse 2013. aasta veebruarikuus ja lõppeb 2014. aasta juuni esimeses pooles. JÄLJERADA hõlmab endas AHHAA kui targa maja võimaluste näitamist, sest püsiekspositsioonile rajatakse lisandused ja pannakse üles kolm õpperada: vee-, energia- ning jäätmerada, mida iga külastaja saab giidi toel või iseseisvalt tundma õppida. Iga raja juurde kuuluvad interaktiivsed eksponaadid ja infomaterjalid. Projekti eest vastutavad AHHAA giidid Maarja Kuuspu ja Alice Aaviksoo ning projektijuht Helin Haga.

Uurimusõppepäevad Teaduskeskuses AHHAA – Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur poolt toetuse saanud haridusteemaline projekt, mis kujutab endast üldhariduskoolidele ja lasteaiagruppidele mõeldud uurimusalast tegevust AHHAA-s. Ringkäiku teaduskeskuses ei tehta tavapärasel viisil, sest AHHAA pole sel päeval tavaline muuseum, näitus ega eksponaat, vaid õpikeskkond. Lapsed saavad tulla teaduskeskusesse õppima uurimusülesandega ja õppeprotsessis pööratakse suurt tähelepanu praktikale. Projekti kestus: märts 2013 – mai 2014. Projektiga tegeleb projektijuht Liina Vaher.