Koostöö AHHAAga

Teaduskeskusena väärtustab AHHAA eelkõige haridustegevusi, teaduse populariseerimist ja teadmispõhisust. Seetõttu oleme valmis toetama eelkõige haridus- ja teadusteemalisi ettevõtmisi: uurimistööde konkursse, olümpiaade, (üli)õpilaskonverentse, viktoriine. NB! AHHAA on mittetulunduslik sihtasutus, mis ei väljasta rahalist toetust ega sponsorlust.

Me ei toeta projekte (spordivõistlused, koolipeod ja -ballid, moekonkursid jne), mis meie väärtustega ei haaku.

 

Kui soovid, et AHHAA sinu ettevõtmist toetaks, siis saada meile järgnev info:

  • projekti lühike tutvustus ja sihtgrupp
  • oodatav osalejate arv
  • millises vormis toetust sa AHHAAlt ootad (millised teenused/tooted, kui suures koguses)
  • täpne ja selge ülevaade, kellele tooted lähevad ja milles seisneb koostöö
  • meediaplaan, kuidas toetust avalikult esitletakse

Taotlusi ootame e-posti aadressile koostoo@ahhaa.ee

Iga kuu 1. ja  15. tööpäeval vaatame läbi kõik meie väärtustega haakuvad koostöötaotlused ja anname oma otsusest teada esimesel võimalusel.

Kasutame küpsiseid. Selge!