Praegused projektid

Ahhaalik kool

Üldhariduskoolide jaoks välja töötatud mudel, kus nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid rakendades püütakse rikastada koolikeskkonda mitteformaalse hariduse elementidega.

EduHack

Rahvusvaheline projekt EduHack loob juhismaterjalid, kuidas läbi viia haridusliku innovatsiooni häkatone.

Life IP CleanEST

Projekt keskendub Lääne-Virumaa piirkonna põhja- ja pinnavee seisundi parandamisele. See on hädavajalik, sest piirkonna põhja- ja pinnavett iseloomustavad põllumajandustegevusest ning elamurajoonidest tulenev saaste ning nõukogude aegse põlevkivitööstuse jääkreostus.

SciStage

SciStage (science on stage – teadus laval) on Eesti, Rootsi, Norra ja Islandi koostööprojekt, mille eesmärk on tuua kokku teater ja teadus ning leida erinevaid võimalusi kuidas etenduskunstide elemente kasutades teadusest laiemale publikule rääkida.

SocKETs

Rahvusvahelise koostööprojekti SocKETs mille eesmärgiks on katsetada ja arendada välja meetodeid ja praktilisi juhiseid selleks, et progressi võimaldavate tehnoloogiate (inglise keeles Key Enabling Technologies ehk KETs) arendustööd vastaksid rohkem ühiskondlikele väärtustele ning vajadustele.

Boosting Green Education at School

Projekti raames vahetavad, arendavad ja levitavad mitmed Euroopa teadusõppeasutused parimaid keskkonnateadlikkuse kasvatamisega seotud teadusõppemeetodeid.

Kutsu AHHAA näitus ja teater külla!

AHHAA teaduskeskuses on Life IP CleanEST projekti raames valminud vee ja keskkonna teemalised ränd-eksponaadid ja teadusteatri etendus.

Koolid kui Eluslaborid (SALL)

Projekti eesmärk on edendada koolides avatud õppe ideid läbi eluslaborite metoodika rakendamise.

Teadlaste Öö festival

Baltikumi suurima teadussündmuse eesmärk on tutvustada inimestele, millega teadlased täpsemalt tegelevad ja näidata, kui palju meie igapäevaelu teadusest läbi imbunud on!

Kasutame küpsiseid. Selge!