EduHack

„Häkaton“ on populaarne koosloomise formaat, kus ühe või kahe päevaga leitakse väikeses meeskonnas mingisugusele probleemile innovaatiline lahendus. Häkkima tähendabki kastist välja mõeldes probleemi lahendama, ja seda mitte ainult programmeeritava tarkvara või riistvara abil.

Teaduskeskus AHHAA juhib rahvusvahelist EduHack projekti, mis loob juhismaterjalid, kuidas läbi viia haridusliku innovatsiooni häkatone. Projektipartnerid koguvad selle jaoks olulist sisendit oma kohalikelt haridusinnovaatoritelt, viivad läbi neli piloothäkatoni ning loovad häkatonide korraldamist toetava veebiplatvormi.

Haridusliku innovatsiooni häkatone saab korraldada näiteks:

  • koolides, et lasta õpilastel ise töötada neid kõnetava probleemi lahendamise heaks;
  • huviharidusasutustes organisatsiooni tegevuste laiendamiseks;
  • ettevõtetes talentide leidmiseks;
  • omavalitsuste haridusosakondades kodanike, spetsialistide ja ettevõtjate kaasamiseks.

Projekt EduHack kestab kolm aastat, 2019. aasta septembrist 2022. aasta augustini. Projektipartnerid on lisaks AHHAAle:

  • Zinoo – teaduskeskus Lätis
  • Dublin City University – ülikool Iirimaal
  • Tekkekoy MEM – riiklik provintsi hariduskoordinaator Türgis
  • Hugin & Munin – loovagentuur Hispaanias
  • HOPU – tarkvaraarendaja Hispaanias
  • Ergon – IT-koolitajad Itaalias

Tulevased sündmused

Hetkel puuduvad tulevased sündmused.

Toimunud sündmused

28. oktoobril kell 14-18 ja 29. oktoobril 2021 kell 14-17 toimus projekti Eduhack rahvusvaheline koolitus, mille teemaks oli haridushäkatonide korraldamine. Koolitus toimus Zoomi keskkonnas, töökeeleks oli inglise keel.  Kohtumisel jagasid Türgist ja Iirimaalt pärit häkatonide korraldajad ja hariduseksperdid oma kogemusi ning üheskoos tehti läbi mõned häkatonide juurde kuuluvad sammud.

27. septembril 2021 kell 14-16 toimus AHHAA keskuses haridusvaldkonna asjatundjate kohtumine, mille keskmes oli õppimine ja õpetamine koroonatingimustes ning haridushäkatonide võimalused kitsaskohtade lahendamisel.


6. juulil 2020 kell 11-13 toimus AHHAAs haridusvaldkonna asjatundjate kohtumine, mille keskmes olid probleemid haridusmaastikul ning haridushäkatonide võimalused kitsaskohtade lahendamisel.


Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu Erasmus+ KA2 strateegilise koostöö programmist.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust projektijuhiga: Helin Haga – helin.haga@ahhaa.ee

Kasutame küpsiseid. Selge!