ERASMUS+ Science Centre Shadowing

Projekti eesmärk on külastada kaht teaduskeskust ning õppida neid külastades erinevaid praktikaid ja lahendusi, mida saaks kasutusele võtta ka AHHAAs. Projekti „Science Centre Shadowing“ jooskul külastavad 8 AHHAA keskuse töötajat kaht teadukeskust Euroopas – NEMO teaduskeskust Amsterdamis ning Sciences et de l'Industrie teaduskeskust Pariisis.

Õpirände põhieesmärk on (1) tegeleda AHHAA kui organisatsiooni struktuurimuutustest tulenevate väljakutsetega; (2) saada rohkem teada, kuidas korraldada täiskasvanud õppijatele kaasahaaravaid tegevusi (teaduskeskuse kontekstis); (3) tutvuda ja rakendada uusi digitaalseid lahendusi, mida kasutatakse teaduskeskustes personali ja külastajakogemuse rikastamiseks.

Projekti käigus varjutavad osalejad erinevaid Nemo ja Cité des Sciences et de l'Industrie teaduskeskuste töötajaid. Lisaks peetakse koosolekud ja lühikesi aruteluid. Pärast kahe teaduskeskuse külastamist selgitatakse AHHAAle sobivad muudatused või ideed ning koostatakse tegevuskava nende elluviimiseks. Selleks korraldatakse AHHAAs mitmeid sisekoosolekuid ja töötubasid, et kaardistada võimalikud head praktikad ja lõpuks need ellu viia.

Lisaks neile muudatustele, mida AHHAAs läbi viiakse, on projektil mõju ka osalejatele individuaalselt:

  • erialaste teadmiste kasv;
  • uued teadmised uutest digilahendustest, mida kasutatakse teaduskeskustes ja -muuseumites;
  • silmaringi laiendamine ja kohtumine samas valdkonnas tegutsevate inimestega;
  • koostööoskuste arendamine;
  • erialase ingliskeelse terminoloogia laiendamine;
  • meeskonna- ja protsessijuhtimise oskuste arendamine;
  • enda ja teiste töö analüüsioskuste arendamine;
  • paremad teadmised kultuurilisest mitmekesisusest
  • paremad teadmised ja praktilised näited tegevuse ja sündmuste korraldamisest

Kasutame küpsiseid. Selge!