Atklāšanas prieks ikvienam!


AHHAA ir zinātnes centrs, kura galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar zinātni un iedrošināt to atklāt ar prieku. 

Šobrīd mūsu AHHAA pasākumus ir apmeklējuši vairāk nekā 3 miljoni viesu dažādos vecumos. Pie mums ir iespēja apmeklēt  arī planetāriju, darbnīcas un zinātnes tēatrus. Skolām tiek piedāvātas dažādas mācību programmas. AHHAA labprāt uzņem dažādu vecuma cilvēkus, lai tie varētu pavadītu aizraujošu un piedzīvojumu pilnu dienu.

Starptautiskā sadarbība

AHHAA ir starptautiski atzīts sadarbības partneris vairākās organizācijās. Pašlaik AHHAA vada Ziemeļvalstu Zinātnes Centru Asociāciju (NSCF) un ir Eiropas Zinātnes Centru Organizācijas vadībā (ECSITE). Papildu tam, AHHAA darbojas arī Eiropas Zinātnes Festivālu Organizācijā (EUSEA) un Starptautiskajā Planetāriju Apvienībā.

AHHAA arī darbojas vairākos starptautiskos projektos, piemēram, projektā PLACES, kas ietver sadarbību ar 69 dažādām Eiropas pilsētām un norisinājās no 2011.gada līdz 2014. gadam. Zinātnes centrs AHHAA sadarbībā ar Foodweb projektu, izmantojot Baltijas jūras piemēru, parāda sakarības starp pārtikas kvalitāti, vidi un cilvēka labsajūtu.  


AHHAA misija

AHHAA misija ir uz zināšanām balstītas domāšanas veidošana piedāvājot atklāšanas un izpētes prieku. AHHAA četras galvenās pamatvērības ir balstītas uz zināšanām, aizraujošs, profesionalitāte un draudzība. AHHAA ir oriģinalitāte un novatoriskums, mūsu nodarbes balstās uz faktiem, zinātni un pieredzi. Novērtējam izglītību, esam uzticams partneris un atvērti jaunām idejām.

AHHAA vīzija

AHHAA vīzija ir būt par iecienītāko zinātnes izglītības centru Baltijā ikvienai vecuma grupai. AHHAA zinātnes centrā ir aizraujošas ekspozīcijas, populāri tematiskie pasākumi, atraktīva patstāvīgā programma igauņu, krievu, angļu un latviešu valodās.