Noteikumi grupām

Lai mēs varētu grupām nodrošināt pēc iespējas gludāku un patīkamāku apmeklējuma norisi, Zinātnes centrs AHHAA ir izstrādājis noteikumus, kuri grupas dalībniekiem, grupu pavadoņiem un ceļojuma rīkotājiem ir jāievēro. Pateicamies par sapratni!

Maksāšana un biļetes

 • Grupu atlaides ir divas:.
  Tūrisma grupas atlaide: uz visu grupu, viens pavadonis centru var apmeklēt bezmaksas.
  Skolu grupas atlaide: uz 10 skolēniem, viens skolotājs apmeklē centru bezmaksas.
  Uzmanību! Atlaide - uz 10 skolēniem, viens skolotājs apmeklē centru bezmaksas - ir spēkā tikai skolu grupām. Skolu grupā drīkst būt ne vairāk kā 5 skolēnu vecāki. Gadījumā, ja vecāku ir vairāk, grupa skaitās jau kā tūristu grupa, kurai darbojas tūrisma grupas atlaide - uz visu grupu, viens pavadonis centru apmeklē bezmaksa.
 • Pie kases pienāk tikai grupas pavadonis (piemēram, gids vai skolotājs), ievērojot rindas kārtību! Pārējā grupa gaida gidu pie garderobes.
 • Kasē pavadonim ir jāpaziņo precīzs grupas dalībnieku skaits (tostarp, pirmsskolas vecuma bērnu skaits). Ja cilvēku skaits nesakrīt, starpību sedz pavadonis.
 • Kasē, veicot maksājumu, pavadonim ir jāmaksā par visu grupu. Savāciet naudu no grupas dalībniekiem pirms dodieties pie kases.
 • Gadījumā, ja starp grupas dalībniekiem ir ģimenes, kuras vēlas grupas biļetes vietā pirkt ģimenes biļeti, tad tās drīkst to darīt. Šādā gadījumā tai tiek liegta iespēja piedalīties grupas darbnīcās un planetārija priekšnesumos.
 • Dalot biļetes, pavadonim ir jāpārliecinās, lai visi viņa grupas dalībnieki saņemtu biļetes un, lai nejauši cilvēki nepievienotos šai grupai. Gadījumā, ja pietrūkst biļetes, trūkstošo biļešu daudzumu sedz grupas pavadonis.
 • Cilvēki alkohola reibumā netiek ielaisti Ahhaa centrā. Ahhaa centram ir tiesības neielaist cilvēku par kuru ir pamatotas aizdomas, ka cilvēks ir lietojis apreibinošās vielas. Nauda par biļetēm netiek atgriezta.

Planetārijs un darbnīcas

 • Kasē grupas pavadonim ir jāpaziņo precīzs planetārija priekšnesuma un/vai darbnīcas dalībnieku skaits. Ja cilvēku skaits nesakrīt, starpību apmaksā pavadonis.
 • Ja grupa ir rezervējusi vairākus planetārija seansus vai darbnīcas, kas nozīme to, ka grupa jāsadala mazākās grupiņās, atbilstoši planetārija un/vai darbnīcas norises laikiem, tad tas ir jāizdara pirms AHHAA apmeklējuma. Pavadonis kasē paziņo konkrētu dalībnieku skaitu katrā apakšgrupā. Šis pats noteikums ir spēkā arī tad, ja planetārijs vai darbnīca ir rezervēta tikai noteiktam grupas dalībnieku skaitam - tas nozīme to, ka brīdī, kad pavadonis nāk pirkt grupai biļetes, ir skaidri zināms precīzs skaits - cik personas un kādos laikos apmeklē noteikto aktivitāti.
 • Planetārijā tiek ielaists konkrēts cilvēku skaits, kas ir atzīmēts uz biļetes. Planetāristam ir tiesības neielaist planetārijā vairāk cilvēku nekā biļetē atzīmēts.
 • Pavadonis nedrīkst pats mainīt cilvēku skaitu uz planetārija biļetes. Ja rodas izmaiņas, pavadonim ir jāgriežas pie kases.
 • Grupas pavadonim ir jāpārliecinās, lai grupa laicīgi būtu planetārijā un/vai darbnīcā, lai dalībnieku skaits būtu pareizs. Gadījumā, ja grupas dalībnieks nokavē savu seansu, viņš nedrīkst pievienoties nākāmajā savas grupas seansā. Ja kāds grupas dalībnieks nokavē vai uz seansu atnāk sveši cilvēki, visa atbildība gulstas uz grupas pavadoni.
 • Tūrisma firmai ir pienākums informēt grupu vēl pirms biļetes pārdošanas, ka planetārija seansa kavēšanas gadījumā, nauda netiek atgriezta.
 • Pārdodot biļetes, tūrisma firmai ir pienākums informēt savus klientus par to, ka bērni līdz 5 gadu vecumam planetārijā netiek. Bērns līdz 5 gadu vecumam drīkst apmeklēt planetāriju tikai tādā gadījumā, ja pārējā grupa vienbalsīgi tam piekrīt. Gadījumā, ja grupa pati piekrīt ielaist bērnu un viņš traucē seansa laikā skatīties priekšnesumu, visa atbildība gulstas uz grupas pavadoni.

Rezervācijas izmaiņas vai anulēšana

 • Tūrisma firmai ir jāpaziņo par rezervācijas anulēšanu vai izmaiņām vismaz nedēļu pirms plānotā apmeklējuma.

 • Lai veiktu izmaiņas rezervācijā vai to anulētu, lūdzam sazināties e-pastā booking@ahhaa.ee vai pa tālruni +372 5749 4878 (darba dienās laikā no 9:00 līdz 17:00).
Mājaslapa izmanto "cepumus" (cookies). Labi