Koostöö AHHAAga

AHHAA toetab haridus- ja teadusteemasid

Teaduskeskusena väärtustab AHHAA eelkõige haridustegevusi, teaduse populariseerimist ja teadmispõhisust. Seetõttu oleme valmis toetama eelkõige haridus- ja teadusteemalisi ettevõtmisi: uurimistööde konkursse, olümpiaade, (üli)õpilaskonverentse, viktoriine.

Mida AHHAA ei toeta?

AHHAA on mittetulunduslik sihtasutus, mis ei väljasta rahalist toetust.

Me ei toeta projekte (spordivõistlused, koolipeod ja -ballid, moekonkursid jne), mis meie väärtustega ei haaku.

Kuidas toetust taotleda?

Saada meile e-posti aadressile koostoo@ahhaa.ee järgnev info:

  • Projekti lühike tutvustus ja sihtgrupp.
  • Oodatav osalejate arv.
  • Millises vormis sa toetust AHHAAlt ootad (millised teenused/tooted, kui suures koguses)?
  • Täpne ja selge ülevaade, kellele tooted lähevad ja milles seisneb koostöö meiega.
  • Meediaplaan, kuidas toetust avalikult esitletakse.

Iga kuu 1. ja 15. tööpäeval vaatame läbi kõik meie väärtustega haakuvad koostöötaotlused ja anname oma otsusest teada esimesel võimalusel.