Reno Laidre

Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige
reno.laidre@tartu.ee