Too tähistaevas oma kooli ruumidesse!

Projekti „Planetaarium tuleb külla“ eesmärk oli viia astronoomia õpilastele lähemale ning tutvustada seda teadusvaldkonda unikaalse täispuhutava kuppelplanetaariumi abil. Ettevõtmine sai toetust ETAGi Teaduse populariseerimise projektikonkursilt ning ühe õppeaasta jooksul külastas AHHAA täispuhutav planetaarium kokku 10 kooli (mis asuvad Tartust vähemalt 100 km kaugusel). Külastatud koolides viidi läbi 25-minuti pikkuseid etendusi, mille käigus visualiseeriti tähistaevast Maakera erinevates paikades (sõltuvalt kella- ja aastaajast), näidati erinevaid tähtkujusid ning kuidas neid üles leid. Lisaks jagati astronoomia teemaliste töötubade materjale, mida õpetajad kas külastuse päeval või hiljem tundides läbi viia said.

Planetaariumi õppepäevade läbi viimisega püüab AHHAA toetada formaalharidusasutusi teadussaavutuste kasutamisel igapäevases õppetöös ning võimaldada õppijatel saada osa teaduskeskuse parimatest kogemustest just formaalõppe kontekstis. Teaduse populariseerimine põhikoolieas annab võimaluse kujundada laste maailmavaadet, ärgitada õpihuvi ja toetada loodus- ning reaalainete ja -valdkondade vaheliste seoste mõistmist. Lisaks toetavad planetaariumietendused kogemuslikku õppimist kolme meele (nägemine, kuulmine, puudutamine) abil, mis aitavad siduda erinevaid aineid ühtseks tervikuks ning kogemuslikul viisil kinnistada olulisi teadmisi.

Projekti tegevusi toetasid SA Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

2018/2019 õppeaastal võimaldas Teaduskeskus AHHAA kümnele koolile tasuta etendused kaasaskantavas planetaariumis.