BaltNord

Projekti peamine eesmärk oli muuta Baltikumi ja põhjamaade piirkonnas arendatavaid teaduskommunikatsiooni sündmusi mitmekesisemateks, andes konsortsiumi liikmetele võimaluse oma seniseid kogemusi ja saadud teadmisi omavahel jagada.

AHHAA on kaasatud Nordplus Horizontali toetusel algatatud üheaastasesse projekti “BaltNord network for science communication (NPHZ-2016/10035)”, mis algas 1. juulil 2016. a. Lisaks AHHAAle on projektipartnereiks Daugavpilsi Ülikool Lätist (DU), Šiauliai Ülikool Leedust (SU) ja Islandi (UI).

Projekti peamiseks eesmärgiks on muuta Baltikumi ja põhjamaade piirkonnas arendatavaid teaduskommunikatsiooni sündmusi mitmekesisemateks, andes konsortsiumi liikmetele võimaluse oma seniseid kogemusi ja saadud teadmisi omavahel jagada.

Suuremaks eesmärgiks on luua koostöövõrgustik, mis toetaks Baltikumi ja põhjamaade teaduskommunikeerijate valdkondadeüleseid enesetäiendus – ja haridusvõimalusi, keskendudes eelkõige erinevate sündmuste eestvedamisega seotud õpilaste, õpetajate, lektorite, spetsialistide, teadlaste jt asjaliste oskuste arendamisele.

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks viiakse projekti jooksul läbi järgnevad tegevused ja kohtumised:
1. Kaks rahvusvahelist töötuba (kogemuste jagamise seminari)
2. Teadlastele suunatud konkursid
3. Kaks teaduskommunikatsioonikursust
4. Teadusfestival Lätis, Daugavpilsi linnas
5. Projektipartnerite kohtumised
6. Teavitus- ja reklaamtegevused.

Projektipartnerite esimene kohtumine toimub 29.-30. septembrini 2016. a AHHAA-keskuses.

Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi Norra Koostöö- ja Hariduskeskuse (SIU) poolt juhitava toetusprogrammi Nordplus Horizontal.

Täpsem info: Helin Haga, välisrahastuse koordinaator, helin.haga@ahhaa.ee

PRESSITEATED:

---

(In English)

A new Nordplus Horizontal project “BaltNord network for science communication” (Project number NPHZ-2016/10035) has been started on the 1st July 2016 for the period of 1 year. The project was elaborated and will be implemented by consortium of 4 partners: Daugavpils University (DU), Latvia (coordinating institution), Science Centre AHHAA Foundation (AHHAA), Estonia, Šiauliai University (SU), Lithuania and University of Iceland (UI), Iceland.

The project is designed to solve such issue as diversification and development of science communication events in Baltic and Nordic region through best practice and positive partners’ experience.

The overall project objective is to create cooperation network to exchange experiences and good practice in order to promote education in cross-sectoral dimension through development of science communication activities in the Baltic and Nordic region.

Specific objective of the project is to foster professional skills of students, school teachers, university lecturers, specialists, researchers, etc. in science communication to diversify and improve the quality of science communication events.

To achieve all project aims a course of actions is planned as several complex activities implemented by all project partners. The formats will involve activities both face-to-face and video mode and will include:
1. Two international workshops (experience exchange seminars)
2. Researchers’ competitions
3. Science communication training course – twice during the project period.
4. Science Festival in Daugavpils, Latvia.
5. Project partner meetings
6. Dissemination and publicity activities.

The expected impact of the project results is increased knowledge and experience of the involved target groups – project partner specialists, students, lecturers, researchers, teachers, pupils etc.

The first project partner meeting will take place from 29 till 30 September in AHHAA.

The project is financed by the Nordplus Horizontal programme.

For more detailed information please contact Helin Haga, Coordinator of External Funding, helin.haga@ahhaa.ee

See also: press release on the first meeting of the project and press release on the second meeting