Boosting Green Education at School

Projekti raames vahetavad, arendavad ja levitavad mitmed Euroopa teadusõppeasutused parimaid keskkonnateadlikkuse kasvatamisega seotud teadusõppemeetodeid.

Teadusõppeasutused Eestist, Itaaliast, Kreekast ja Hispaaniast panevad pead kokku oma kohalike koolidega, et kõik koos vahetada, arendada ja levitada parimaid keskkonnateadlikkuse kasvatamisega (nt vee reostumise, kliimamuutuste, inimasustuse tihenemise jms teemadega) seotud teadusõppemeetodeid. Fookuses on uurimuslik õpe (inquiry based teaching), mis tõotab lastele rohkem katsetusi ja rohkem avastusi just neid huvitavatel suundadel. AHHAA Teaduskeskuse kohalikuks partneriks on Tartu Jaan Poska Gümnaasium.  

Igas riigis viiakse läbi õpetajakoolitus, millest võtavad osa kõikide partnerriikide esindajad ning kus tutvustatakse, millega asutused igapäevaselt tegelevad ning kuidas nad uurimuslikku õpet keskkonnateemade käsitlemiseks rakendavad. Koolituste järel valmib ühine raport, kus kirjeldatakse ära 20 praktilist käed-külge tegevust, mida koolis läbi viia ning mis sisaldab ka tegevuste läbi viimiseks vajalikke töölehti. Lisaks asuvad projekti kaasatud koolid koos õpilastega tööle projekti jaoks loodud eTwinningu keskkonnas, kus iga riiki esindav kool loob 5 õppevideot, millest igaühe sisuks on üks õpetajakoolitusel välja valitud käed-külge tegevus (kokku valmib 20 videot). Ehk teisisõnu: AHHAA ja Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi juhendajad-õpetajad on oodatud koolituma ja kogemusi vahetama neljas riigis ning õpilastega tihedalt koostööd tegema.

Tegemist on kaheaastase projektiga (oktoober 2020 – märts 2023).

Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu Erasmus+ KA2 strateegilise koostöö programmist.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust projektijuhiga: Helin Haga – helin.haga@ahhaa.ee

Projekti koolituskohtumised:
  • 16.-18. oktoobrini 2021. a toimus projektipartnerite esimene rahvusvaheline koolituskohtumine Roomas, Itaalias, kus arutati projekti käigus loodavate töölehtede, töötubade juhiste ja uurimusliku õppe kasutusvõimaluste üle ning testiti esimesi käed-külge töötube.
  • 4.-6- aprillini 2022. a toimus partnerite teine koolituskohtumine Tartus, AHHAA keskuses, kus tehti käed-külge meetodil läbi järgmise viie töötoa sammud ja koostati vastavad töölehed.
  • 14.-16. oktoobrini 2022. a toimub kolmas koolituskohtumine Larissas, Kreekas
  • 18.-20. novembrini 2022. a toimub neljas koolituskohtumine Granadas, Hispaanias
Projekti käigus valminud õppevideoid saab vaadata siit!