eForFuel ja Newcotiana

eForFueli eesmärk on panustada keskkonnasõbralikuma kütuse tootmisse. Newcotiana eesmärk on kasutada tubakataimi selliselt, et need töötaksid meie tervise heaks.

2019. aasta septembris toimus Teaduskeskuses AHHAA kaks maailmakohvikut, kus arutleti tulevikutehnoloogiate üle, mida arendatakse teadusprojektide eForFuel ja Newcotiana raames.

eForFuel on Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on panustada keskkonnasõbralikuma tehnoloogia, täpsemalt keskkonnasõbralikuma kütuse tootmisse. Projekti käigus töödeldakse ümber terasetööstusest pärinev keskkonnale kahjulik süsihappegaas ning sellest toodetakse kütust autodele ja lennukitele.

Newcotiana on niisamuti rahastatud Euroopa Komisjoni poolt ning selle eesmärgiks on kasutada tubakataimi selliselt, et need töötaksid meie tervise heaks, mitte selle vastu. Praegu kasutatakse tubakalehti enamasti sigarettide tootmisel, ent neid saaks väga edukalt kasutada ka muudel tervisele kasulikel eesmärkidel. Selle asemel, et lehti kuivatada sigarettide valmistamiseks on Newcotiana projekti käigus leitud palju teisi moodusi, kuidas tubakataimi kasutada näiteks meditsiinis ja kosmeetikas.

Maailmakohvikud kutsuti kokku selleks, et jagada tavakodanikega infot selle kohta, mis nende kahe teadusprojekti käigus täpsemalt toimub ja mida see laiema üldsuse jaoks tähendab. Teadlased tahavad teada, mida üldsus nende uuringutest ja välja töötatud tehnoloogiatest arvab, sest uued tooted, mis on tänapäeval veel katsefaasis, võivad ühel päeval reaalselt müügile tulla ja tervet maailma mõjutada.