Euroopa õpilaste teadusparlament (EUSP) - 2013

25.-27. septembril 2013 kogunesid Haridus- ja Teadusministeeriumi saali 63 Tartu gümnasisti selge ja kindla plaaniga teha oma kodulinn paremaks elamispaigaks. Tegemist oli ühe osaga Euroopa Õpilaste teadusparlamentide projektist, mis valmis koostöös saksa teadusfoorumi Wissenchaft im Dialog’iga.

Kaheksa Tartu gümnaasiumi õpilased jagunesid viie erineva komisjoni vahel, mille teemadeks olid linnaressursid, energiatõhusaid hooned, kodanikuühiskond, nutikas linn ningrahvastik linnades. Osalema tuldi eelkõige sellepärast, et noorte arvamus ehk ka linnavalitsuseni kostub ja nende ideed ning ettepanekud mingil moel teoks saavad.

Kolmepäevane teadusparlament algas sissejuhatavate loengute ning Tartu linnapea Urmas Kruuse kõnega. Seejärel tutvuti üksteisega ning jaguneti komisjonidesse. Teisel päeval kohtuti teadlastega, kes noored teemaga kurssi viisid. Kohal olid Terje Ong OÜ Tajuruumist, Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist, Hannes Astok SmartCity Lab’ist, Mart Hiob Supilinna Seltsist ning Tiit Tammaru Tartu ülikoolist. Pärast ekspertide ettekandeid algas intensiivne töö komisjonides, mille eesmärk oli esmalt kaardistada probleemid ning seejärel panna paberile n-ö “seaduseelnõu”, mis mingil moel antud murekohti leevendada aitaks.

Viimane päev – teadusparlamendi istung – oli projekti kulminatsiooniks. Üksteise järel loeti ette seadused, järgnesid ründekõned ning kaitsmised. Mõningad arutelud läksid üsna teravateks, kuid just vaidluste käigus said seaduseelnõud veel rohkemgi täiendatud.

Seaduseelnõud, mis noored üheskoos välja töötasid, on järgmised:

  • Keskkonnasäästliku ühistranspordisüsteemi rajamine Tartusse
  • Õppeaja lühendamine ja intensiivsemaks muutmine üldhariduskoolides
  • Ühiskondliku kasuliku töö rakendamine gümnaasiumis valikainena
  • Linnaaianduse levitamine ja rakendamine haridusasutustes ja ettevõtetes
  • Toetuse jagamine eramajaomanikele elamispinna energiatõhusamaks muutmiseks

Pikemalt saad seaduseelnõudega tutvuda siin:
EUSP Resolution Booklet in Estonian (Tartu, Estonia)

Igast komisjonist valiti välja üks noor, kes pääseb 2014 aasta juunis Kopenhaagenis toimuvale õpilaste teadusparlamendi lõppistungile.

Projekti ametlik kodulehekülg: http://www.student-parliaments.eu/
Kasutame küpsiseid. Selge!