KiK-i teaduslaagrid

Laagrite tegevused ühtivad AHHAA põhieesmärgiga tutvustada teadust põneval ja isetegemist soodustaval moel ning on teadushuvilistele noortele hea võimalus koolis õpitut ka praktikas katsetada.

2013. aasta augustist 2014. aasta jaanuarini korraldati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kolm keskkonna säästmise teemalist laagrit.

Vahvaid teaduslaagreid on AHHAA korraldanud alates 2012. aasta kevadest ning ilma nendeta ei möödu teaduskeskuses enam ükski koolivaheaeg!

Laagrite tegevused ühtivad AHHAA põhieesmärgiga tutvustada teadust põneval ja isetegemist soodustaval moel ning on teadushuvilistele noortele hea võimalus koolis õpitut ka praktikas katsetada. Teaduskeskuse võimalusi ja teadmisi kasutades kujundatakse laste teaduslikku maailmavaadet.

Laagrite teemad varieeruvad keemiast astronoomiani ja toitumisest leiutamiseni. Muuhulgas on laagrites kasutatud AHHAA aktiivõppe võimalusi. Näiteks on laagrilised uurinud interaktiivset eksponaati SIPELGAPESA ja seigelnud AHHAA keskkonna säästmise teemalises õppekeskkonnas Jäljerada. Laagrite lahutamatu osa on õppekäigud Tartu ja lähiümbruse teadusasutustesse ning loodusesse. Samuti ei puudu laagritest kunagi temaatilised teadusteatri etendused ning lõpp-projekt, mille osalejad üheskoos valmis meisterdavad. Nii on laagriliste ühistöö tulemusena valminud näiteks nutika linna mudel, ilmajaam ja ahelreaktsioonimasin.

Teaduslaagrid on mõeldud teisele kooliastmele ehk 10-13-aastastele lastele. Laagrid toimuvad koolivaheaegadel ja nende pikkus on 3 (vahel 6) päeva.

2013. aasta augustist 2014. aasta jaanuarini korraldati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel kolm keskkonna säästmise teemalist laagrit. Soovi korral saad alla laadida ka teaduslaagrites valminud töölehti.

Lisainfot teaduslaagrite kohta saab e-posti aadressil laager@ahhaa.ee.

2014. aasta muuseumiauhindade jagamisel tunnistati AHHAA keskkonnateemaliste teaduslaagrite projekt muuseumihariduse edendamise kategoorias Eesti parimaks.

Fotod: Riina Nõupuu ja Kristina Kravets