SciFEAB

Töötoa eesmärgiks oli tuua kokku need Teaduskeskuse AHHAA, teaduskeskuse Teknikens Hus (Rootsi) ja Islandi ülikooli meistrid, kes tegelevad oma asutustes haridusprogrammide välja töötamise ja pakkumisega, olles oluliseks koostööpartneriks iga riigi haridussüsteemile.

17.-19. augustini toimus Teaduskeskuses AHHAAa rahvusvaheline kohtumine, kus osales kokku 15 parimat informaalse ja formaalse hariduse ühendajat Eestist, Rootsist ja Islandilt.

Töötoa eesmärgiks oli tuua kokku need Teaduskeskuse AHHAA, teaduskeskuse Teknikens Hus (Rootsi) ja Islandi ülikooli meistrid, kes tegelevad oma asutustes haridusprogrammide välja töötamise ja pakkumisega, olles oluliseks koostööpartneriks iga riigi haridussüsteemile.

Iga töötoa päev oli pühendatud ühe riigi kogemusele ja parimate praktikate intensiivsele tutvustamisele. Kõik plaanitud tegevused eeldasid osalejatelt aktiivset kaasalöömist ning ise õpilaste rolli astumist, kasutades ära teaduskeskuste erivahendeid, AHHAA võimalusterohkeid ruume ja juhendajate üllatavaid vaatenurki. Töötoast ei puudunud ka külalisesinejad ning meelelahutusprogramm.

Kohtumise eesmärk oli anda kolme riigi ekspertidele võimalus õppida lähinaabrite spetsialistidelt värskeid lähenemisi, luua ühine parimate praktikate kaart, mida iga asutus oma tegevustes hiljem kasutada saaks ja panna alus tugevatele koostöösuhetele, et Põhja- ja Baltimaade informaalse hariduse maastikku tulevikus üheskoos arendada.

Kohtumise tegivõimalikuks AHHAA poolt koordineeritav projekt SciFEAB - Science Facilitation Expertise Across Borders(piirideülene teaduse populariseerimine), mida rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu läbi Norra Koostöö- ja Hariduskeskuse (SIU) poolt juhitava toetusprogrammi Nordplus Horizontal.

Loe lähemalt ka meie blogist: http://www.ahhaa.ee/meist/uudised/ahhaas-kohtusid-pohjamaade-parimad-haridusprogrammid