SciStage

SciStage (science on stage – teadus laval) on Eesti, Rootsi, Norra ja Islandi koostööprojekt, mille eesmärk on tuua kokku teater ja teadus ning leida erinevaid võimalusi kuidas etenduskunstide elemente kasutades teadusest laiemale publikule rääkida.


SciStage (science on stage – teadus laval) on Eesti, Rootsi, Norra ja Islandi koostööprojekt, mille eesmärk on tuua kokku teater ja teadus ning leida erinevaid võimalusi, kuidas etenduskunstide elemente kasutades teadusest laiemale publikule rääkida.

Enamlevinud viis teaduse ja teatri kombinatsioonist on teadusteatri etendus, ent ka selle mõiste sisu ja vorm ei ole igal pool ühesugune. Lisaks ei ole teadusteatri etendustes alati piisaval määral teatraalsust ning muid „päris teatri“ elemente, mis etendust tegelikult väga palju rikastaksid. Seepärast nelja riigi ühisprojekt ellu kutsutigi.


Projekti tegevused

Projekti juhib Teaduskeskus AHHAA ning partneriteks on Rootsi teaduskeskus Navet, Norra teaduskeskus VilVite, Islandi Ülikool ning teater Must Kast Eestist.

Aasta pikkuse projektiperioodi käigus toimuvad neljas riigis (Eestis, Norras, Rootsis ja Islandil) häkatoni-laadsed sündmused, mille lõpptulemusena valmib nelja riigi ühistööna üks uus teadusteatri etendus ning lisaks ka materjalid koolidele ja noortekeskustele kuidas kasutada õppetöös teadusteatri etendust (kuidas seda ise luua ja läbi viia).

Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus.