Sea Change

Projekti Sea Change eesmärgiks oli tõsta elanikkonna teadlikkust merekeskkonna olulisuse üle ja pöörata tähelepanu jätkusuutlikule ja vastutustundlikule merekeskkonna kasutamisele.

Sea Change on Euroopa Komisjoni Horisont 2020 fondi poolt rahastatud üle-Euroopaline projekt, mida koordineerib Suurbritannia merebioloogia assotsiatsioon- The Marine Biological Association. Projekti kogupikkuseks on kolm aastat alates 2015. aastast ja sinna on kaasatud 17 erinevat partnerorganisatsiooni üheksast Euroopa riigist, sh Teaduskeskus AHHAA.

Projekti Sea Change eesmärgiks on tõsta elanikkonna teadlikkust merekeskkonna olulisuse üle ja pöörata tähelepanu jätkusuutlikule ja vastutustundlikule merekeskkonna kasutamisele.

Merekeskkonna kui ressursi efektiivne, kuid jätkusuutlik kasutamine tuleneb kogu elanikkonna ühtsest arusaamast selle tähtsuse üle. Projekti Sea Change tegevused toetavad eesmärki luua keskkond, mis arvestab ja toetab erinevate valdkondade tegevuses vastutustundliku ja säästva merekeskkonna kasutamise põhimõtetega.

Sellest tulenevalt keskendub projekt järgmisele:

  • Merekeskkonna ja inimese tervise vahelise seose uurimisele
  • Sotsioloogiliste uurimuste teostamisele, et selgitada inimeste ootusi, arvamusi ja põhimõtteid merekeskkonna tähtsuse üle
  • Koostööle merekeskkonna eest vastutavate võtmeisikute ja organisatsioonidega ning nende kaasamisele tegevustesse
  • Käed-külge tegevuste välja töötamisele, mis tõstavad avalikkuse teadlikkust mere olulisusest.

Sündmused

Toimunud:
  • 10.-12.11.2017 Isade (Mere)akadeemia - merekeskkonnateemaline eriprogramm isadepäevaks.
  • 23.-25.08.2017 AHHAA õpetajakoolitus, sh Sea Change'i teemalise osalusmängu mängimine. Täpsem info augusti alguses.
  • 13.06.2017 projekti workshop ECSITE'i (European Network of Science Centres and Museums) aastakonverentsi eelkohtumisel (Porto, Portugal).
  • 22.-24.03.2017 - tasuta keskkonna- ja meresporditeemaline laager. Lisainfo: noored@ahhaa.ee

Õppematerjalid

Valminud on merekeskkonnateemaline osalusmäng DECIDE, mille saad alla laadida nii eesti kui inglise keeles.

Sea Change'i projektimeeskond on kokku pannud juhised, kuidas lihtsate igapäevaste võtetega merekeskkonda kaitsta saab! Uuri lähemalt järgnevatelt infolehtedelt (materjalid on eesti keeles):

Kontaktid ja lisainformatsioon

Projekti AHHAA-poolne esindaja on AHHAA välisrahastuse koordinaator Helin Haga, helin.haga@ahhaa.ee.
Detailne informatsioon: Jon Parr, Marine Biological Association of the United Kingdom (MBA), jpar@MBA.ac.uk

Projekti SeaChange tegevustega saab tutvuda projekti uudiskirjade vahendusel siit.

Vaata ka: www.seachangeproject.eu/