SocKETs

Rahvusvahelise koostööprojekti SocKETs mille eesmärgiks on katsetada ja arendada välja meetodeid ja praktilisi juhiseid selleks, et progressi võimaldavate tehnoloogiate (inglise keeles Key Enabling Technologies ehk KETs) arendustööd vastaksid rohkem ühiskondlikele väärtustele ning vajadustele.

SocKETsi ambitsiooniks on hõlbustada tööstuse, teadlaste, poliitikakujundajate, lõpptarbijate ja kodanikuühiskonna esindajate ning kodanike koosloomet ning töötada välja praktilised juhised kodanike kaasamiseks uuenduslike tehnoloogiate arendamisesse. Koosloome on uuenduslik koostöövorm, mis hõlmab ideede jagamist ja ühist parendamist; koosloome käigus luuakse uut väärtust.

SocKETs soovib parendada kodanike, teaduse ja tööstuse omavahelist suhtlust, et arengud teaduses ja innovatsioonis võtaksid rohkem arvesse ühiskondlikke väärtusi ja kodanike muresid. AHHAA panustab projekti eesmärkide loomisesse kolmel viisil: 1) viies läbi intervjuusid Eesti ringmajanduse ekspertidega, et ringmajanduse hetkeolukorda kaardistada; 2) viiesläbi eksperte ja kodanikke kaasavaid töötube, mille eesmärk on harjutada koosloomet ja testida projekti käigus loodavaid kaasamisjuhiseid; 3) luues eksponaadid, mis esitlevad projekti tulemusi ning kohalikku juhtumiuuringut.

Projekt kestab 2020. aasta oktoobri algusest 2023. aasta septembri lõpuni.

Projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu Horisont 2020 teaduse ja innovatsiooni raamprogrammist, lepingu number 958277.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust projektijuhiga: Helin Haga – helin.haga@ahhaa.ee