Reeglid gruppidele

Selleks, et saaksime gruppidele keskusekülastuse võimalikult sujuvaks ja meeldivaks muuta, on teaduskeskus AHHAA kehtestanud mõningad reeglid, millega grupikülastajad, gruppide saatjad ja reisikorraldajad arvestama peavad. Täname gruppe mõistva suhtumise eest!

Maksmine ja piletid

Planetaarium ja töötoad

Tellimuse muutmine või tühistamine

Selleks, et saaksime gruppidele keskusekülastuse võimalikult sujuvaks ja meeldivaks muuta, on teaduskeskus AHHAA kehtestanud mõningad reeglid, millega grupikülastajad, gruppide saatjad ja reisikorraldajad arvestama peavad. Täname gruppe mõistva suhtumise eest!

Maksmine ja piletid

 • Grupisoodustusi on kaks:.
  1) Turismigruppide soodustus: terve grupi kohta pääseb keskusesse tasuta ainult üks grupisaatja
  2) Kooligruppide soodustus: iga 10 õpilase kohta pääseb keskusesse tasuta üks õpetaja

  NB! Soodustus – iga 10 õpilase kohta 1 õpetaja tasuta – kehtib ainult kooligruppidele. Lapsevanemaid tohib kooligrupis olla maksimaalselt 5. Juhul, kui grupis on rohkem kui 5 lapsevanemat, loetakse grupp turismigrupiks ja neile kehtib turismigruppide soodustus: terve grupi kohta üks grupisaatja tasuta.
 • Kassa juurde tuleb pileteid ostma ainult grupi saatja (nt giid või õpetaja), kes peab järjekorras oma korda ootama. Grupp ootab saatjat garderoobis.
 • Kassas peab saatja teatama grupiliikmete täpse arvu (sh koolieelikute arvu). Kui inimeste arv ei klapi, maksab vahe kinni saatja.
 • Kassas maksmisel peab saatja maksma kogu grupi eest. Raha kokkukogumine grupilt toimub varem.
 • Kui grupiliikmete seas on peresid, kes soovivad grupipiletite asemel osta perepileti, siis võivad nad seda teha. Sellisel juhul kaob perepileti ostjatel planetaariumi ja töötoa külastamise õigus grupiga.
 • Piletite jagamisel peab saatja jälgima, et kõik tema grupi liikmed saaksid pileti ning et juhuslikud külastajad tema grupiga ei liituks. Juhul, kui pileteid ei jätku, peab puudu olevate piletite eest tasuma saatja.
 • Alkoholijoobes inimesi AHHAAsse ei lubata. Kahtluse korral on AHHAAl õigus inimesi keskusesse mitte lubada. Piletiraha ei tagastata.

Planetaarium ja töötoad

 • Kassas peab saatja teatama täpse planetaariumi ja/või töötoa külastajate arvu. Kui inimeste arv ei klapi, maksab vahe kinni saatja.
 • Kui grupp on broneerinud mitu planetaariumiseanssi või töötuba, mis eeldab inimeste jagamist rühmadesse, siis tuleb väiksemad rühmad moodustada juba enne AHHAA külastust vastavalt planetaariumiseansside ja/või töötubade toimumise aegadele ning teatada kassasse täpse inimeste arvu igas väiksemas rühmas. Sama reegel kehtib ka siis, kui planetaarium või töötuba on broneeritud ainult teatud osale grupiliikmetest - s.t. selleks hetkeks, kui saatja grupi eest pileteid ostma tuleb, peab juba olema selge, kui palju inimesi ja millistel kellaegadel kusagil olema peab.
 • Planetaariumisse lubatakse konkreetne arv inimesi, mis on piletile märgitud. Planetaristil on õigus mitte lubada planetaariumisse rohkem inimesi kui piletil märgitud on.
 • Saatja ise ei tohi muuta planetaariumisse minejate arvu. Kui tekivad muudatused, peab saatja pöörduma kassasse.
 • Saatja peab jälgima, et tema grupp jõuaks planetaariumisse ja/või töötuppa õigeaegselt ning et osalejate arv oleks õige. Hilinemisel ei saa grupiliige ühineda teise rühmaga. Saatja vastutab selle eest, kui osa grupiliikmeid planetaariumisse/töötuppa hilinevad või kui grupiga liitusid teised külastajad.
 • Turismifirma on kohustatud turismigrupile juba broneerimise ajal selgitama, et planetaariumisse hilinemisel raha ei tagastata.
 • Piletite müümisel peab turismifirma teavitama kliente, et alla 5-aastaseid lapsi planetaariumisse ei lubata. Alla 5-aastased lapsed võivad planetaariumit külastada ainult kogu grupi nõusolekul. Kui laps segab planetaariumis teisi külastajaid, vastutab selle eest saatja.

Tellimuse muutmine või tühistamine

 • Kui grupp soovib broneeringu tühistada või seda muuta, tuleb sellest teada anda vähemalt 7 päeva enne külastust!
 • Tellimuse muutmiseks või tühistamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil tellimus@ahhaa.ee või telefoninumbril 515 6766 (E-R kell 9-17).