ERASMUS+ Science Centre Shadowing

2023 aastal viis AHHAA teaduskeskus läbi Erasmus+ täiskasvanute õpirändeprojekti „Science Centre Shadowing“. Projekti eesmärk oli külastada kaht Euroopa teaduskeskust, olla nendes töövarjuks erinevatele keskuses töötavatele inimestele ning õppida selle käigus erinevaid praktikaid ja lahendusi, mida saaks kasutusele võtta ka AHHAAs. Projekti „Science Centre Shadowing“ jooskul külastati NEMO teaduskeskust Amsterdamis ning Sciences et de l'Industrie teaduskeskust Pariisis. 

Õpirände põhieesmärk oli (1) tegeleda AHHAA kui organisatsiooni struktuurimuutustest tulenevate väljakutsetega; (2) saada rohkem teada, kuidas korraldada täiskasvanud õppijatele kaasahaaravaid tegevusi (teaduskeskuse kontekstis); (3) tutvuda ja rakendada uusi digitaalseid lahendusi, mida kasutatakse teaduskeskustes personali ja külastajakogemuse rikastamiseks.  

Projekti käigus varjutasid osalejad erinevaid teaduskeskuste töötajaid. Lisaks peeti koosolekud ja lühikesi aruteluid. Pärast kahe teaduskeskuse külastamist selgitatati ühiselt välja AHHAAle sobivad muudatused või ideed ning koostati tegevuskava nende elluviimiseks. Selleks korraldati AHHAAs mitmeid sisekoosolekuid ja töötubasid. 

Lisaks neile muudatustele, mida AHHAAs läbi viiakse, oli projektil mõju ka osalejatele individuaalselt:

  • erialaste teadmiste kasv;
  • uued teadmised uutest digilahendustest, mida kasutatakse teaduskeskustes ja -muuseumites;
  • silmaringi laiendamine ja kohtumine samas valdkonnas tegutsevate inimestega;
  • koostööoskuste arendamine;
  • erialase ingliskeelse terminoloogia laiendamine;
  • meeskonna- ja protsessijuhtimise oskuste arendamine;
  • enda ja teiste töö analüüsioskuste arendamine;
  • paremad teadmised kultuurilisest mitmekesisusest;
  • paremad teadmised ja praktilised näited tegevuse ja sündmuste korraldamisest.

Õpiränne Pariisi teaduskeskusesse La Cité des sciences et de l'industrie 

Pariisis asuv La Cité des sciences et de l'industrie on üks Euroopa suurimaid teaduskeskuseid, mille eesmärgiks on teaduse populariseerimine. Keskuse kompleks asub Villette'i pargis ning pakub õppimis-ja avastamisrõõmu kõikidele vanusegruppidele. Teaduskeskus on ligi 30 000 ruutmeetri suurune (ligi 10x suurem kui AHHAA!) ning hõlmab mitmesuguseid interaktiivseid ajutisi ja püsinäitusesaale.

Külastasime Pariisi teaduskeskust 2023. aasta veebruaris. Veetsime keskuses viis päeva.

Päev 1: Külastajavaade

Avastasime teaduskeskust esimesel päeval külastaja silmade läbi. Päev algas lühikese kohtumisega, kus arutasime oma individuaalseid õppe-eesmärke ja tehnilisi üksikasju. Pärast lühikest arutelu suundusime ekskursioonile, mis tutvustas erinevaid näituseid ning ka teaduskeskuse „köögipoolt“. Vaatlesime näitusesaale selle pilguga, mis on seal korraldatud hästi, tutvusime giidide tööpositsioonidega ning tegime erinevaid järeldusi ja tähelepanekuid külastajakogemuse kohta. Päev lõppes refleksiooniga, kus jagasime oma tähelepanekuid, märkisime, mida õppisime ja arutasime ning kuidas saaksime neid teadmisi rakendada meie töös AHHAA-s.


Päev 2: Täiskasvanutele mõeldud tegevused teaduskeskuses

Teisel päeval keskendusime rohkem täiskasvanutele suunatud näitusealadele ja tegevustele. Keskuses on saalid spetsiaalselt eraldi – lastele on lastealad (eri vanuste kaupa) ning täiskasvanutele on mõeldud mitmed teised näitused. Olime töövarjuks töötajatele, kes vastutavad täiskasvanutele suunatud näituste ja majas toimuva programmi eest. Lisaks oli meil võimalus uurida õuealasid, sealhulgas allveelaeva ja merealast näitust. Päeva lõpus oli taas väike briif ja arutelu, et üle rääkida peamised õppimiskohad ja arutada nende tähtsust AHHAA kontekstis.


Päev 3: Digitaalsed lahendused külastajate alal

Kolmandal päeval pöörasime tähelepanu digitaalsetele lahendustele. Uurisime näitustealade digitaalset külge, sealhulgas külastajate mobiilirakendust ja varjutasime tehnilist personali. Lisaks osalesime planetaariumi etendusel. Erinevalt AHHAAst oli keskuses palju rohkem digitaalset. Alustades iseteeninduskassadest lõpetates erinevate eksponaatide ning näitustega. Päeva lõpus oli väike kogunemine, mille jooksul vahetasime oma märkmeid, rääkisime läbi, mida nägime ja õppisime ning täiendasime nimekirja, mida head saame võtta kaasa ja rakendada AHHAAs


Päev 4: Organisatsioonikultuur ja sündmuskorraldus

Sel päeval keskendusime organisatsiooni struktuurile, töökorraldusele ja ürituste planeerimisele. Esimese poole päevast käsitlesime institutsiooni struktuuri ja töökorraldust ning arutlesime sündmuste, töötubade ja näituste arendamise üle täiskasvanud õppijatele (planeerimine, sisu, turundus jne). See pakkus meile põhjalikumat arusaamist nende planeerimisest, sisu loomisest ja turundusstrateegiatest. Päeva lõpetasime refleksiooniga, kuidas need teadmised võiksid kujundada meie tavasid AHHAA-

Päev 5: Täiskasvanute programmid ja digilahendused töötajatele

Viimasel päeval olid meie peamisteks tegevusteks teaduskeskuse teise hoone külastamine ning sealsete täiskasvanutele mõeldud töötubadega tutvumine ning broneerimise ja piletimüüdikeskkondadega tutvumine ja nende katsetamine. Töötubadeks olid tehisintellekt ning bioloogia. Seejärel suundusime uurima gruppide ja e-piletite broneerimise protseduure ja programme, sealhulgas nende digitaalseid lahendusi klienditeeninduses. Päeva jooksul uurisime ka muid tehnilisi lahendusi, mida nad oma klientideeninduses kasutavad.


Õpiränne Amsterdami teaduskeskusesse NEMO 

NEMO Teaduskeskus on interaktiivne teadus- ja tehnoloogiamuuseum, mis asub Amsterdami südames. Keskus koosneb viiest korrusest, mille igal korrusel on erinev teadusteemaga seotud ekspositsioon, mis on suunatud nii lastele kui ka täiskasvanutele. NEMO on tuntud oma interaktiivsete eksponaatide ja tegevuste poolest ning selles osas olid näitusealad AHHAAle isegi natuke sarnasemad, kui Pariisi teaduskuse ekspositsioon.

Külastasime NEMO teaduskeskust 2023. aasta aprillis. Veetsime keskuses viis päeva.

 Päev 1: Personaliosakond ja asutuse struktuur

Esimesel päeval tutvusime NEMO Teaduskeskusega lähemalt, alustades personaliosakonnast. Mentorid jagasid meile ülevaadet keskuse üldisest struktuurist ja toimimisest. Keskuse suurus ja mitmekülgsus pakkusid meile paralleele AHHAA Teaduskeskusega, kuid nende ressursid olid märkimisväärselt suuremad. Lisaks viisid giidid meid majatuurile, tutvustades erinevaid valdkondi ja nende töötajate igapäevategevusi. Päev lõppes aruteluga, kus jagasime oma tähelepanekuid, mõtteid ja ideid.


Päev 2: Sündmuskorraldus ja eriüritused

Teisel päeval kohtusime NEMO Teaduskeskuse sündmuskorralduse tiimiga, kes vastutavad erinevate ürituste, nagu muuseumi öö või tasuta sissepääsuga päevad, korraldamise eest. Tutvusime ka erinevate ruumide ja nende tehniliste lahendustega, mida erisündmuste jaoks kasutatakse. Lisaks vaatlesime erinevaid töötube, mida eriprogrammide ajal läbi viiakse. Päev lõppes kogemuste ja mõtete vahetamise aruteluga. Lisaks panime kirja erinevaid mõtteid ja nippe, mida soovime rakendada ka oma töös AHHAA-s.Päev 3: Tellimused ja graafikud

Kolmandal päeval tutvusime tellimuste vastuvõtjate ja graafikutegijatega, kes vastutavad gruppide vastuvõtmise ja graafikute koostamise eest. Olime töövarjuks erinevatele töötajatele, kes tegelevad graafikute ja gruppidega. Saime teada, kuidas NEMO keskuse gruppide vastuvõtmine on organiseeritud, et tagada sujuv ja paremini hajutatud inimeste liikumine. Lisaks nägime ka erinevaid programme, mida nad oma töö tegemiseks kasutavad (piletimüük, gruppide registreerimine jne). Päev lõppes kokkuvõtete tegemise ja aruteluga.

 

Päev 5. Giiditöö ja programm

Neljandal päeval kohtusime vanemgiidiga, kes jagas rohkem teavet giiditöö korralduse kohta. NEMOs töötavad nii noored kui ka vanemgiidid, kelle palk suureneb vastavalt oskuste ja kogemuste kasvule. Õppisime, kuidas nad viivad läbi mitmesuguseid tegevusi, nagu ahelreaktsiooni demonstratsioon ja töötoad. Päev lõppes refleksiooni ja nähtu/õpitu kohta kokkuvõtete tegemisega.

 

Päev 6. Töötoad ja digilahendused

Viimasel päeval osalesime NEMO Teaduskeskuse töötubades, kus meid juhendasid erinevad spetsialistid. Saime läbi proovida ning näha kuidas tehakse näiteks Raketi ja C-vitamiini töötubasid ning nägime: Lisaks nägime ka kontrasti selle vahel, kui palju külastajaid nädalavahetusel keskust külastab (võrreldes tavapäevaga). Töötubades leidsime nii mõndagi, mida saaksime AHHAAs katsetada. Näiteks oli suureks erinevuseks see, et töötoad olid lühemad, ent nendega sai liituda jooksvalt (ei olnud üks kindel algus vaid mingi kindla aja jooksul said osalejad sisse-välja käia). Lisaks tutvusime veel ekspositsiooni digilahendustega (kuidas kuvatakse maja kava ja plaane, kui QR-lahendused eksponaatide juures jne). Päev lõppes niisamuti väikese arutelu, refleksiooni ja kokkuvõtetega.
Kasutame küpsiseid. Selge!