AHHAA keskus kuulutab välja ideekonkursi, mille eesmärk on luua uus interaktiivne kunstiteos Sadama 1 platsile.

Teaduskeskus AHHAA hoone esise platsi interaktiivse kunstiteose ideekonkurss

Konkurss kuulutatakse välja 2.07.2018 ja ideede esitamise tähtaeg on 31.08.2018, kell 17.00.

Fotod praegusest majaesisest platsist leiad siit.

Lae alla maja asendiplaanid siit.

AHHAAst: AHHAA on Baltikumi suurim teaduskeskus, mille eesmärk on väärtustada õppimist, pakkudes kõigile avastamisrõõmu. Tänaseks on AHHAA üritusi külastanud enam kui kolm miljonit igas vanuses inimest. Põhiline meetod on „käed-külge“-näitused, kuid tegutseda saab ka planetaariumis, töötubades ja teadusteatris. Koolidele pakutakse mitmesuguseid õppeprogramme.

AHHAA-sse on oodatud igas vanuses külastajad, et veeta sisukas ja tegutsemist täis päev. 7. mail 2011 avas teaduskeskus AHHAA oma maja uksed Tartus aadressil Sadama 1. AHHAA missiooniks on teadmistepõhise mõtteviisi kujundamine ahhaa-kogemuse kaudu. Ahhaa-kogemuse all mõeldakse ise katsetamist, avastamist ning „käed-külge“ meetodi rakendamist.

Ideekonkursi eesmärk: Konkursi eesmärk on leida ideid interaktiivse kunstiteose loomiseks, mis AHHAA-esisel platsil pakuks avastamisrõõmu ja ahhaa-elamusi nii hoonest mööduvatele kui hoone ees aega viitvatele inimestele. Samuti võiks teos olla väärt jäädvustamisobjekt linnaruumis, moodustades kaugemalt vaadeldava ja äratuntava maamärgi (planeeritav teos on mõeldud asendama praegu AHHAA ees olevat tuuleturbiini).

Ülesanne: pakkuda välja ideekavand interaktiivse kunstiteose loomiseks AHHAA hoone ette. Kavandis tuleb arvestada AHHAA olemuse, hoone ning ümbritseva linnaruumiga. Pakutav ideekavand võib hõlmata ka hoone-esise platsi kujundamist tervikuna.

Osalemise tingimused:

 • väljapakutava ideelahenduse tehnika ja materjal on vabad;
 • kavandada võib atraktsiooni, skulptuuri, installatsiooni või muu teose; 
 • teos peab sobituma olemasolevasse keskkonda, ümbritseva arhitektuuri ning looduslike oludega; 
 • teos peab olema hästi vaadeldav;
 • välitingimustesse planeeritud teose materjalide valikul tuleb lähtuda selle vastupidavusest ilmaoludele;
 • teos peab olema tehniliselt teostatav;
 • teos ei tohi takistada ega märgatavalt häirida maa-ala haldamise ja hooldamisega seotud tegevusi (koristamine jms). 

Tingimused tööle:
 • ideekonkursi töö lähivaate kavand esitada võimalusel mõõtkavas1:50; 
 • ideekonkursi töö võib olla vormistatud nii käsitsi visandatud kavandina kui elektrooniliselt, viimasel juhul arvestusega, et konkursi korraldaja saab selle paberil A3 formaadis välja printida;
 • kavandis näidata ära teose asukoha vaated inimsilmade kõrguselt (ca 1,6 meetrit maapinnast) mõistlikul kaugusel objektist, eelistatult palume kunstiteoseid kujutada ka Google’i tänavavaate pildi taustal;
 • kavandiga koos võib esitada materjalinäidiseid, videolinke või muud täiendavat infot/näidiseid, mis aitavad illustreerida väljapakutud lahendust ning veenda žüriid idee teostatavuses, loodava töö kvaliteedis ja/või tehnilise lahenduse teostatavuses; 
 • konkursi korraldaja poolt ei ole kunstiteose ideeks ette antud eelarvelist piirangut; 
 • konkursil ei saa osaleda žürii liikmed;
 • paberkandjal tööd palume toimetada aadressile: SA Teaduskeskus AHHAA, Sadama 1, Tartu 51004 kinnises ümbrikus märksõnaga "Ideekonkurss". Digitaalsed tööd palume edastada aadressil pilvi.kolk@ahhaa.ee märksõnaga "Ideekonkurss".

Lähteülesandega seotud lisamaterjalid: asendiplaan. Asukohas on olemas tööstusvool.

Ideekonkursi läbiviimine ja hindamine:
 • konkursi viib läbi SA Teaduskeskus AHHAA;
 • hindamisel arvestatakse pakutud idee seotust AHHAA-ga, teose maamärgilist tähendust, originaalsust ning selle idee teostatavust; 
 • hindamiskomisjoni žüriisse kuuluvad: SA Teaduskeskus AHHAA juhatus, ekspositsioonijuht, kommunikatsioonijuht, haldusosakonna esindaja, Tartu LV esindaja ja hoone arhitektide esindaja;
 • hindamise tulemused avalikustatakse hiljemalt 20.09.2018 konkursil osalejatele.

Parima idee autori(te)le on välja pandud preemia summas 1000€. Võimalusel parim idee realiseeritakse.

Lisainfo: pilvi.kolk@ahhaa.ee


Tagasi