Eelmisel nädalal toimunud Euroopa teaduskeskuste liidu (ECSITE) aastakonverentsil valiti Teaduskeskus AHHAA juhatuse liige Pilvi Kolk liidu nõukogusse. Ligi 380 liikmega liidu tegevust koordineerivasse nõukogusse kuulub kokku 14 inimest.

Eelmisel nädalal toimunud Euroopa teaduskeskuste liidu (ECSITE) aastakonverentsil valiti Teaduskeskus AHHAA juhatuse liige Pilvi Kolk liidu nõukogusse. Ligi 380 liikmega liidu tegevust koordineerivasse nõukogusse kuulub kokku 14 inimest.

Värske nõukogu liige märkis, et AHHAA ja ka kogu regiooni jaoks on sinna kuulumine väga oluline, sest hetkel ollakse ainuke Baltimaa ja Ida-Euroopa riik, kellel on au teaduskeskuse ühendava liidu nõukogusse kuuluda.

„AHHAA on Euroopa mõistes üle keskmise suurusega keskus. Meie kuulumine teaduskeskuste liidu nõukogusse on võrreldav meie kaasamisega otsustajate ringi,“ ütles Kolk.

ECSITE on Euroopa teaduskeskusi ühendav organisatsioon peakorteriga Brüsselis. Mitmesajaliikmelist liitu koordineerib nõukogu, mille liikmed valib avalikult hääletusel täisliikmetest koosnev assamblee. Nõukogu liikme ametiaeg on kaks aastat.

Kolki sõnul annab AHHAA kuulumine katusorganisatsiooni otsustajate võrgustikku võimaluse teha hõlpsamalt koostööd, olla tõsiselt võetavam ja leida paremini rahastust.

„Kui ECSITE teeb mõne suuremahulise projektitaotluse, siis meie oleme oma regioonis see partner, kellega arvestatakse ja kes projekti kaasatakse. Rahaliselt on see meile tähendanud korduvaid europrojekte ning nendega kaasnevat rahastust,“ kinnitas Kolk.

Euroopa teaduskeskuste ja muuseumide võrgustik ECSITE (European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibitions) loodi 1989. aastal. Tänaseks on võrgustikuga liitunud ligi 380 asutust enam kui 50 riigist.

ECSITE’i eesmärk on soodustada koostööd erinevate partnerite vahel, tuua oma liikmete tegevuste kaudu teaduse laiemale publikule lähemale ja suunata noori karjäärivalikul. ECSITE’i nõukogusse kuulub 14 liiget, kelle ametiaeg kestab kaks aastat.

Pilvi Kolk on lõpetanud Tartu ülikooli avaliku halduse magistrantuuri cum laude, olnud Teaduskeskus AHHAA juhatuse liige alates 2005. aastast. Ta on Põhjamaade teaduskeskuste liidu esimees, Euroopa teaduskeskuste liidu nõukogu liige ja kuulub Tartu ülikooli muuseumide nõukogusse.

Tagasi