Akronüüm STEM on ilmselt paljudele meist juba tuttav, kuid selle veidi pikem versioon STEAM ei ole niivõrd laialt levinud. STEM ühendab endas loodusteadused (Science), tehnoloogia (Technology), inseneritöö (Engineering) ja matemaatika (Maths). Lisades neljale loodus- ja täppisteaduste distsipliinile juurde A, mis tähistab kunste (Arts), saamegi uue ja veidi pikema akronüümi STEAM. Selle lisamise eesmärgiks on rõhutada loova lähenemise olulisust STEM ainetes. Kunstiliste alade harrastamine aitab lapses arendada nii innovaatilisust, probleemilahendusoskusi ja loovat mõtlemist kui ka eneseväljendus- ja kaaslastega suhtlemise oskusi. 

Järgnevalt toome välja tooteid, mis aitavad lapsel arendada oskusi kõikides STEAM valdkondades.

Science ehk loodusteadused

Katsekomplektid pole ilma põhjuseta Teaduspoe üks populaarseim kaup. Katsete tegemine on iga lapse jaoks kaasahaarav ja lõbus. Iseseisvalt eksperimente läbi viies on võimalik praktilisel viisil tundma õppida tohutult põnevaid looduse toimimise seaduspärasid.
Science MAD! keemiakomplekti abil saad ise läbi viia üle 80 erineva keemiakatse, arendades seejuures enda keemiaalaseid teadmisi. See on ideaalne sissejuhatus loodusteaduste maailma!


Technology
ehk tehnoloogia

Õpihimulisel noorel on võimalik tehnoloogiaga sina peale saada ka ilma nutiseadme ekraani süvenemata. Näiteks pakuvad suurepärase võimaluse tehnoloogia valdkonnaga tutvumiseks elektroonikakomplektid. Komplekti kuuluvaid detaile ühendades saad täiesti ise moodustada vooluringe – nii saavad hõlpsalt selgeks kõik elektri- ja elektroonikaalased põhitõed. Pane aga käed külge ja peagi tunned end tõelise tehnoloogia profina!


Engineering ehk inseneritöö

Lapsed ja noored saavad enda masinaehitusoskused proovile panna HexBug VEX Robotics sarja toodete abil. Ühendades omavahel klõpsudega detaile, saad kokku panna tõeliselt vägevaid mehhaanilisi mudeleid!
Pallirada, katapult või hoopis ekskavaator – vali välja enda lemmikkomplekt ja asu monteerima! Kõik VEX komplektide osad ühilduvad ka teiste sama sarja toodetega. Nii saad luua täiesti enneolematuid masinaid!


Arts ehk kunstid

Nagu eelpool välja toodud, on lapseeas loova mõtlemise arendamine tohutult oluline. Selleks, et noor kunstihing saaks enda andekuse proovile panna, on tal vaja parimaid vahendeid. Discovery helendava joonistustahvli abil saab laps luua fantastilisi kunstiteoseid. Haara värvilised markerid, lülita sisse LED valgustus ja lase loovusel lennata! Vaata ka teisi põnevaid kunstikomplekte siit

Kunstide all ei mõelda STEAM-is vaid joonistamist ja maalimist, aga ka valdkondasid nagu keeleteadused, filosoofia ja sport. Seega viska kindlasti pilk peale Teaduspoes saadaval olevale raamatuvalikule ja sportlikutele õuemängudele! 


Maths
ehk matemaatika

Kahjuks arvavad mitmed lapsed, et matemaatika võib olla väga igav aine. Kuid see ei pea nii jääma! Selleks, et muuta matemaatika noorte jaoks meeldivamaks, saame sellele lisada mängulisust ja salapära.
Suurepärane võimalus matemaatika põnevamaks muutmiseks on mustkunstikomplekt Matemaatika võlumaailm. Sellesse komplekti kuuluvate vahendite ja juhendi abil on võimalik selgeks õppida 15 erinevat matemaatikat puudutavat võlutrikki. Peagi on laps arvudemaailmaga parim sõber!

 Aga milleks üldse kõik need erinevad alad omavahel ühendada? STEAM valdkondade tihe integreerimine õppetöösse aitab lapse ette valmistada tulevaseks kooliteeks ja karjääriks. On tähtis, et aitame noortel luua ülevaatliku arusaama meid igapäevaselt saatvatest teaduse põhitõdedest, lisades selle juurde ka olulisi oskusi kunstide valdkonnast. 

Õppimine ei pea olema igav - muudame STEAM maailma kaasahaaravaks ja lõbusaks praktiliste mängukomplektide abil!

Tagasi